Publicaties Commissie Economie

Rechtvaardigheid via mobiliteit

Auteur: Job van Hussen
Publicatie: 10-04-2024

In een land waar alles steeds onbetaalbaarder wordt, blijft het openbaar vervoer (OV) niet gespaard. Dat terwijl het openbaar vervoer de basis van betaalbare mobiliteit* dient te zijn. Toegankelijk en betaalbaar OV zou een basisrecht moeten zijn in een land als Nederland. Het is noodzakelijk dat we een omslag maken in de manier waarop we van A naar B komen, en snel.

Rechtvaardigheid via mobiliteit

Op = Op: de onhoudbaarheid van economische groei

Auteur: Noor Ijpma
Publicatie: 22-02-2024

Degrowth. Ontgroeien. Na de obsessie met economische groei van de afgelopen 40 jaar, klinkt dit voor velen absurd. Hoe kun je nou de grote huidige problemen en crises oplossen door de economische groei stop te zetten, of zelfs terug te draaien?! Toch is het alternatief – de klimaatcrisis bestrijden met behulp van economische groei – totaal onhaalbaar als je naar de staat van de aarde kijkt.

Afbeelding: Stuart Walden

Opinie: Degrowth, omdat het alternatief niet werkt

Verdieping: Economische groei onthoudbaar

Hoe het nieuwe pensioenstelsel werkt

Auteur: Stein Jonker en Wessel Fonck
Publicatie: 10-07-2023

Nadat de Tweede Kamer heeft ingestemd met de nieuwe pensioenwet, is deze nu ook door de Eerste Kamer heen. Voor velen is de pensioenwet nog erg onduidelijk, terwijl die toch heel belangrijk is. Daarom zal de Commissie Economie de basis van de nieuwe pensioenwet in Jip-en-janneke taal aan je uitleggen.

 

Hoe het nieuwe pensioenstelsel werkt

Fuck gokken

Auteur: Douwe Kuipers en Wessel Fonck
Publicatie: 10-06-2023 (fysieke bundel OverDWARS)

Op 1 oktober 2021 maakte de overheid online gokken legaal. Waar je voorheen alleen naar het casino kon om legaal roulette, blackjack en poker te spelen, is dit nu ook online mogelijk. Gokken is al duizenden jaren een populaire vorm van vermaak, maar deze legalisering zorgt voor een hele nieuwe dynamiek op de gokmarkt. Tijd voor een kritische blik.

Fuck gokken
Een pokertafel met daarop een aantal pokerschijfjes, dobbelstenen, kaarten en een computermuis

Cryptocurrencies Ontcijferd

Auteur: Job van Hussen
Publicatie: 10-12-2022

Het vertrouwen in sommige cryptocurrencies is hard gedaald de afgelopen tijd. Recent ging de cryptomunt LunaTerra, voorheen een van de grotere en veelbelovende digitale munten, voor nagenoeg nul dollar de markt op. Cryptocurrencies werden een lange tijd aangeprezen als een manier om snel rijk te worden. Zolang Bitcoin alleen maar groei liet zien, groeide ook het platform alsmaar. Steeds meer mensen begonnen geld in te zetten op een of meer van de vele cryptocurrencies. Rijken konden hun kapitaal investeren om het alsmaar te laten groeien en de minder vermogenden zagen het als een kans om een beter leven voor zichzelf snel te regelen. Niets bleek minder waar toen begin 2022 de bubbel klapte. Ook nu lijkt de toekomst voor veel investeerders onzeker.

Cryptocurrencies Ontcijferd

Waarom de huizenmarkt altijd faalt

Auteur: Raoel Haas & Vincent Heerink
Publicatie: 2022

Nederland verkeert in de grootste huizencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog, maar de oplossingen die aangedragen worden zijn gebaseerd op een structureel misverstand. Historisch gezien is in Nederland het woningprobleem nooit door de vrije markt opgelost. Het behandelen van huisvesting als “een huizenmarkt” heeft grote, schadelijke gevolgen voor vrijwel iedereen behalve particuliere aanbieders van huisvesting. Hoewel huisvesting een recht is, ervaren Nederlanders onnodig veel stress en kosten. Armoede en ongelijkheid worden in de hand gespeeld. Dit essay beargumenteert dat interventie door de overheid en de aanwezigheid van woningbouwcorporaties zorgt voor veel stabielere en betaalbare huisvesting, dan wanneer huisvesting aan de vrije markt wordt overgelaten.

Waarom de huizenmarkt altijd faalt

Memo: Minimumloon

Auteur: Wessel Fonck
Publicatie: 01-11-2022

In april 2019 kwam de FNV met de actie om het minimumloon naar 14 euro te verhogen. Omdat de vakbond in gesprek moet blijven met de werkgevers kunnen ze geen “radicale” eisen stellen. De winsten van bedrijven stijgen al 40 jaar lang harder dan de lonen. Dit moet rechtgezet worden. Daarom doet de commissie economie een voorstel op het Wintercongres 2022 voor een euro per uur erbij en willen we vandaag wat 15 euro in 2019 waard was. Die extra euro is nodig om mensen een fatsoenlijk inkomen te geven. Juist omdat dit de afgelopen jaren steeds meer onder druk is komen te staan.
Waarom is de extra euro echt nodig?

Memo: Minimumloon

De Toekomst van Emissiehandel

Auteur: Wessel Fonck, Youri Zuyderwijk & Vincent Heerink
Publicatie: 18-05-2022

Dit artikel is deel van een tweedelige serie over emissiehandel van de commissie Economie. In het eerste artikel ‘Hoe werkt emissiehandel?’ hebben we uitgelegd hoe emissiehandel (specifiek in Europa) werkt en wat de huidige situatie is. In dit artikel zal duidelijk worden wat de commissie Economie nou precies zelf van emissiehandel vindt. We gaan uitgebreid in op voor- en nadelen van het systeem en bespreken ook een paar alternatieven. De commissie vindt dat emissiehandelssystemen een goede potentie hebben als onderdeel van plannen om uitstoot eerlijk te beprijzen en sterk terug te brengen.

De Toekomst van Emissiehandel

Economie, Markt en Cijfers zijn een Middel

Auteur: Commissie Economie
Publicatie: 12-05-2022

De ideologie van het neoliberalisme heeft veel schade aangericht. Senna Maatoug en Hans Rodenburg schrijven dat er een einde moet komen aan de fixatie op economische groei, bnp en werkloosheidscijfers – het zogenaamde economisme. In plaats daarvan zou het moeten gaan om de dingen die écht waardevol zijn, zoals ons welzijn. Bovendien merken de auteurs terecht op dat een concrete, eigen visie op de economie vanuit de linkse politiek grotendeels is uitgebleven. Kritiek op het huidige, kapitalistische systeem is terecht en cruciaal, maar nadenken over een systeem dat wél werkt, en nadenken over hoe we daar komen, is minstens even belangrijk.

Illustratie: Virginia Gabrielli
Economie, Markt en Cijfers zijn een Middel

Hoe werkt Emissiehandel?

Auteur: Wessel Fonck & Youri Zuyderwijk
Publicatie: 29-03-2022

De hele wereld heeft als doel om de uitstoot van CO2 sterk terug te dringen. Een manier om dit te doen is door middel van emissiehandel.
Emissiehandel is een belangrijk onderdeel van klimaatbeleid op Europees en komt ook voor in het klimaatakkoord van Parijs. In dit eerste artikel van een tweedelige serie, neemt de Commissie Economie van DWARS je mee door het oerwoud van de emissiehandel. Hier leggen we stapsgewijs uit wat emissiehandel is en welke systemen er zijn: Europees en wereldwijd. In het vervolgartikel laten we onze mening over de emissierechtensystemen naar voren komen. Uiteindelijk doen we hierbij suggesties voor wat er in de toekomst moet veranderen om deze systemen te verbeteren.

Hoe werkt Emissiehandel?

Ontwikkelende Economieen: Slotartikel

Auteur: Douwe Kuipers & Alma Liezenga
Publicatie: 13-01-2022

Hoe kan het dat sommige landen in de wereld zich moeizaam lijken te ontwikkelen, met serieuze sociale problemen ten gevolge? En waar moeten we naar kijken voor oplossingen? In eerdere artikelen hebben we als Commissie Economie van DWARS een aantal problemen besproken waar ontwikkelende economieën mee te maken krijgen. Deze problemen zijn soms direct, soms indirect verbonden aan het buitenlandbeleid en handelsbeleid van Nederland en andere westerse landen. Na het te hebben gehad over debt trap diplomacy, kapitaalvlucht en de resource curse willen we de reeks hoopvol afsluiten. Hoe kunnen we ontwikkelende economieën op een duurzame en rechtvaardige manier vooruit helpen?

Ontwikkelende Economieën: Slotartikel

Ontwikkelende Economieen: “Resource Curse”

Auteur: Douwe Kuipers
Publicatie: 06-08-2021

Niemand is tegen ontwikkeling van landen waar mensen eerder nog vaak in armoede leefden. Maar in sommige landen gaat die economische ontwikkeling maar moeizaam. Commissie economie van DWARS heeft een aantal problemen besproken van ontwikkelende economieën. Deze problemen zijn soms indirect, soms direct verbonden aan het buitenlandbeleid en handelsbeleid van onder andere Nederland. Dan blijkt dat globalisering niet de eerlijke race is die sommige economen beloofden. In dit stuk: de resource curse.

Ontwikkelende Economieën: "Resource Curse"

Ontwikkelende Economieen: Kapitaalvlucht

Auteur: Douwe Kuipers
Publicatie: 21-05-2021

Niemand is tegen ontwikkeling van landen waar mensen eerder nog vaak in armoede leefden. Maar in sommige landen gaat die economische ontwikkeling maar moeizaam. Commissie economie van DWARS heeft een aantal problemen besproken van ontwikkelende economieën. Deze problemen zijn soms indirect, soms direct verbonden aan het buitenlandbeleid en handelsbeleid van onder andere Nederland. Dan blijkt dat globalisering niet de eerlijke race is die sommige economen beloofden. In dit stuk: kapitaalvlucht.

Ontwikkelende Economieën: Kapitaalvlucht

Ontwikkelende Economieen: “Debt Trap Diplomacy”

Auteur: Douwe Kuipers
Publicatie: 25-04-2021

Niemand is tegen ontwikkeling van landen waar mensen eerder nog vaak in armoede leefden. Maar in sommige landen gaat die economische ontwikkeling maar moeizaam. Commissie economie van DWARS heeft een aantal problemen besproken van ontwikkelende economieën. Deze problemen zijn soms indirect, soms direct verbonden aan het buitenlandbeleid en handelsbeleid van onder andere Nederland. Dan blijkt dat globalisering niet de eerlijke race is die sommige economen beloofden. In dit stuk: debt trap diplomacy.

Ontwikkelende Economieën: “Debt Trap Diplomacy”

Visiestuk: De toekomst van de euro

Auteur: Commissie Economie & Financiën
Publicatie: 17-06-2018 (Aangenomen op het zomercongres 2018)

Met de invoering van de euro hebben Europese landen naast hun geografische en economische, ook hun monetaire grenzen opgeheven. Waar de euro stabiliteit, welvaart en solidariteit beloofde, werd het tegendeel waar. In 2008, het jaar van de kredietcrisis, kwamen grote problemen aan het licht. Er waren drastische maatregelen nodig om de euro overeind te houden. Nu lijkt de crisis voorbij, maar wat is er nodig om een volgende crisis te voorkomen? Hoe kunnen we de onderliggende problemen oplossen?

Visiestuk: De toekomst van de euro

Visiestuk: een basis van bestaan (basisinkomen)

Auteur: Commissie Economie & Financiën
Publicatie: 04-2015 (Aangenomen op het zomercongres 2015)

In de huidige maatschappij staat de economie centraal: groei is heilig en iedereen moet werken. Sommige mensen moeten meerdere banen hebben om rond te komen, maar waar dient groei eigenlijk toe? Nederland moet toe naar een samenleving waar niet de economie, maar de mens centraal staat. Waar iedereen vrij is en is voorzien in diens basisbehoeften. Een basisinkomen kan dit bieden. Een basisinkomen geeft iedereen zekerheid. Niet alleen arbeiders, maar bijvoorbeeld ook startende ondernemers, vrijwillegers of studenten. Hoe werkt een basisinkomen en hoe kunnen we die implementeren?

Visiestuk: een basis van bestaan (basisinkomen)