Inhoudelijke commissies

DWARS kent negen inhoudelijke commissies, die elke twee tot drie weken vergaderen. Op de vergaderingen worden inhoudelijke discussies gevoerd, maar er worden ook stukken geschreven of activiteiten georganiseerd. Elke commissie houdt zich bezig met een eigen thema, dus er is altijd wel een commissie die bij jou past!

Je mag altijd langskomen om aan te sluiten of als je gewoon een keer wil kijken. Stuur dan wel even een mailtje naar de commissievoorzitter of – secretaris om te laten weten dat je komt. Aansluiten bij een vergadering van een inhoudelijke commissie kan wanneer je wilt, je hoeft niet elke keer te komen als dat niet uitkomt. Hieronder kan je lezen waar elke commissie zich mee bezig houdt. Klik op de hyperlink om meer te lezen over een bepaalde commissie!

Economie

Geld speelt een grote rol in wereld, misschien wel een té grote rol. Bij de commissie Economie worden thema’s behandeld als: banken, belastingen, de Euro, en het basisinkomen. Maar het gaat ook over arbeidsomstandigheden, flexwerk, zzp’ers en pensioenen.

Energie, Duurzaamheid & Mobiliteit

Hoe lang kunnen we nog doen met onze beperkte hoeveelheden grondstoffen en energie? Bij de commissie EDM hebben we het over de circulaire economie, hernieuwbare energie, kernenergie en klimaatverandering. Daarnaast gaat het ook over elektrisch rijden, treinen en luchtvaart.

Integratie, Emancipatie & Diversiteit

Iedereen, zowel binnen als buiten Nederland, verdient het om gelijke rechten en kansen te hebben. Bij de commissie IED gaat het over discriminatie, lhbti+-rechten, feminisme en segregatie. Verder hebben we het over vluchtelingen, migratie en integratie.

Internationaal

Nederland is klein, en veel problemen kunnen we niet alleen oplossen. Bij de commissie Internationaal gaat het over de Europese Unie, conflicten, internationale handel en veiligheid. Tevens bespreken we ook internationale politiek en verkiezingen in andere landen.

Natuur, Milieu & Landbouw

Onze natuur, ons leefmilieu en het klimaat staan onder druk. Bij de commissie NML zoeken we oplossingen en hebben we het over voedsel, kringlooplandbouw, plastic, schoon water en visserij. Ook hebben we het over dierenrechten en natuurbeheer.

Onderwijs

Een eerlijke samenleving begint bij gelijke kansen in het onderwijs. We hebben het bij de commissie Onderwijs vaak over studiefinanciering, bijzondere vormen van onderwijs, werkdruk bij docenten en toetsen. Soms gaat het ook over kunst, cultuur en wetenschap.

Privacy & Technologie

De samenleving wordt steeds ingewikkelder in het digitale tijdperk en we maken ons zorgen over onze privacy. Bij de commissie P&T bespreken we de macht van Social Media, de sleepwet, bitcoins en de AVG. Maar we hebben het ook over zelfrijdende auto’s, DNA-tests, kunstmatige intelligentie en drones.

Recht & Democratie

Een vrije, rechtvaardige democratie is de basis voor een ordelijke samenleving. Bij de commissie R&D hebben we het geregeld over Justitie, het rechtssysteem, veiligheidsdiensten en vrijheid van meningsuiting. Maar het gaat ook vaak over referenda en andere vormen van democratische vernieuwing.

Zorg & Welzijn

Zorg is de grootste kostenpost van de overheid, en nog steeds kampt de sector met allerlei problemen. Bij de commissie Z&W behandelen we thema’s zoals het eigen risico, de GGZ, medicijnen, werkdruk bij zorginstellingen en thuiszorg. Ook hebben we het over medisch-ethische dilemma’s zoals abortus en euthanasie.

Werkgroepen

Naast de commissies heeft DWARS een aantal werkgroepen. Deze groepen komen af en toe bijeen en houden zich op een meer informele manier bezig met een bepaald onderwerp. We hebben twee werkgroepen: de werkgroep Politieke Filosofie (Poffie) en de Werkgroep Sport. Lees hier meer.