Politiek programma

Het politiek programma bevat de inhoudelijke lijn die DWARS volgt. Er staat in wat we van allerlei onderwerpen vinden. Het is een soort verkiezingsprogramma. Elk thema komt dan ook aan bod: van onderwijs tot zorg, van huisvesting tot natuur, van Europa tot het klimaat.

Het huidige politiek programma van DWARS heet ‘De toekomst is nu’ en is in zijn geheel vernieuwd vastgesteld op het programmacongres van 2024. Op elk congres kunnen leden wijzigingen indienen. In dit programma zijn de hoofdstukken gebaseerd op thema’s waar we als DWARS mee aan de slag willen. De punten in het programma zijn afgeleid van onze kernwaarden en idealen. In ieder hoofdstuk identificeren we problemen, presenteren we onze idealen en bieden we concrete oplossingen aan. Bij het lezen van de inhoudsopgave is direct duidelijk waar DWARS voor staat: een duurzame en zekere basis van bestaan, een rijke natuur, rechtvaardig bestuur en kansen voor persoonlijke ontwikkeling. Dit willen wij op nationaal en internationaal niveau.

Eerdere versies

Het politiek programma van DWARS wordt eens in de paar jaar volledig vernieuwd. Een programmacommissie gaat schrijft aan de hand van input van de vereniging een conceptprogramma en op een programmacongres wordt het programma ingestemd. Hieronder kan je de eerdere versies – ‘Duurzaam Durven Delen’ (2020-2024) en ‘Eerlijk duurt het langst’ (2017-2020) – van het politiek programma van DWARS lezen.