Voorzitter / Chair

DWARS International Representatives Team

Martina Michielan

Secretaris / Secretary

DWARS International Representatives Team

Cerisa van Kesteren

DIRT (DWARS International Representatives Team)

Voorzitter / chair: Martina Michielan

Secretaris / secretary: Cerisa van Kesteren

Verantwoordelijk bestuurslid / Responsible board member: Ruben Bals, ruben@dwars.org

DIRT (DWARS International Representatives Team) is een commissie voor afgevaardigden van DWARS naar internationale conferenties en evenementen. Het doel van deze commissie is om te coördineren wie er naar internationale conferenties en evenementen gaat, bijvoorbeeld evenementen georganiseerd door de Federation of Young European Greens (FYEG), waar wij lid van zijn. DIRT-delegaties kunnen kunnen conferenties en evenementen bijwonen, en ook helpen met het voorbereiden van politieke inhoud, zoals de Algemene Vergadering van FYEG.

Alle leden van DWARS kunnen lid worden van DIRT. De voertaal is Engels zodat ook internationale leden lid kunnen worden. Stuur een mailtje naar dirt@dwars.org als je wil aansluiten.

 

DIRT (DWARS International Representatives Team) is a committee for delegates from DWARS to international conferences and events. The goal of this committee is to coordinate who goes to international conferences and events, for example events organised by the Federation of Young European Greens (FYEG), of which we are a member organisation. DIRT delegations may consist not only of attending but also (solely) the preparation of political content, such as the General Assembly of the Federation of the Young European Greens.

All members from DWARS can join DIRT. The working language is English so that international members can also join. Send an email to dirt@dwars.org if you would like to join.