DIRT (DWARS International Representatives Team)

Verantwoordelijk bestuurslid / Responsible board member: Ruben Bals, ruben@dwars.org


DIRT (DWARS International Representatives Team) is een commissie voor afgevaardigden van DWARS naar internationale conferenties en evenementen. Het doel van deze commissie is om te coördineren wie er naar internationale conferenties en evenementen gaat, bijvoorbeeld evenementen georganiseerd door de Federation of Young European Greens (FYEG), waar wij lid van zijn. DIRT-delegaties kunnen kunnen conferenties en evenementen bijwonen, en ook helpen met het voorbereiden van politieke inhoud, zoals de Algemene Vergadering van FYEG.

Alle leden van DWARS kunnen lid worden van DIRT. De voertaal is Engels zodat ook internationale leden lid kunnen worden. Stuur een mailtje naar chair.dirt@dwars.org als je wil aansluiten.


DIRT (DWARS International Representatives Team) is a committee for delegates from DWARS to international conferences and events. The goal of this committee is to coordinate who goes to international conferences and events, for example events organised by the Federation of Young European Greens (FYEG), of which we are a member organisation. DIRT delegations may consist not only of attending but also (solely) the preparation of political content, such as the General Assembly of the Federation of the Young European Greens.

All members from DWARS can join DIRT. The working language is English so that international members can also join. Send an email to  chair.dirt@dwars.org if you would like to join.