Internationale koepelorganisaties

DWARS is lid van de Federation of Young European Greens (FYEG). De FYEG is een Europese koepelorganisatie van politieke jongerenorganisaties en jongerenafdelingen van  niet-gouvernementele organisaties (NGO’s).

De FYEG organiseert seminars, acties en publiceert artikelen en persberichten. Daarnaast heeft de FYEG ongeveer tien actieve werkgroepen die vergaderen via Skype. Een overzicht van activiteiten en van de werkgroepen van de FYEG kun je terugvinden op haar website. Heb je interesse in een FYEG-activiteit? Stel je vraag dan aan Ruben, het bestuurslid internationale politiek, via ruben@dwars.org.

Naast de FYEG is DWARS ook lid van de Global Young Greens (GYG), de overkoepelende organisatie van alle jonge groene wereldburgers. Ook zij zijn bezig met het opzetten van werkgroepen en organiseren zo nu en dan congressen. Kijk voor meer informatie hier.