Commissie van Beroep

De Commissie van Beroep (CvB) wordt eens in de twee jaar benoemd op het Wintercongres. Bij deze commissie kunnen leden terecht om beroep aan te tekenen tegen besluiten waartegen volgens de Statuten of het Huishoudelijk Reglement beroep open staat bij deze commissie. De CvB neemt een besluit na voldoende hoor en wederhoor.

De huidige CvB is op het Wintercongres van 2023 benoemd en bestaat uit:

  • Joost Gerretschen
  • Lotte Kars
  • Nol van Gerven

De CvB is te bereiken op het mailadres commissievanberoep@dwars.org.