Commissie van Beroep

De Commissie van Beroep (CvB) wordt eens in de twee jaar benoemd op het Wintercongres. Bij deze commissie kunnen leden terecht om beroep aan te tekenen tegen besluiten waartegen volgens de Statuten of het Huishoudelijk Reglement beroep open staat bij deze commissie. De CvB neemt een besluit na voldoende hoor en wederhoor.

De huidige CvB is op het Wintercongres van 2021 benoemd en bestaat uit:

  • Dirk Ritter
  • Julia Matser
  • Noah van Meekeren
  • Tessel Wijne
  • Lotte Kars

De CvB is te bereiken op het mailadres commissievanberoep@dwars.org.