Voorzitter

Commissie Economie

Vincent Heerink

Raoel Haas

Commissievoorzitter: Vincent Heerink, voorzitter.economie@dwars.org
Meedoen aan de commissie? Je kan Vincent ook appen of bellen: 0622761775

Commissiesecretaris: Raoel Haas, secretaris.economie@dwars.org

Verantwoordelijk bestuurslid: Jens Bosman, jens@dwars.org


Een groene en sociale wereld, daar willen wij als DWARS naartoe. Dat streven kan niet verwezenlijkt worden zonder kennis van economie. Het gedrag van huishoudens en bedrijven, overheden en het buitenland kan pas begrepen worden met kennis van economische principes. Beleid schrijven en veranderen gaat hand in hand met die kennis. Voor ieder die zich in politiek en beleid interesseert is economische kennis dus van groot belang. Wij denken dat economische kennis ook sterk samenhangt met sociale en historische kennis over de economie.

Sociale voorzieningen, vermindering van de ongelijkheid, duurzame ondernemingen, een circulaire economie en het beleid van de Europese Centrale Bank zijn onderwerpen waarmee de Commissie Economie van DWARS zich mee veelal mee bezighoudt.

Waar zijn we nu mee bezig?

Momenteel zijn we een serie artikelen over ontwikkelden economieën aan het afronden en hebben we het veel over stagnerende lonen en inflatie. We zijn van plan een aantal podcasts te gaan maken over een uiteenlopende economische onderwerpen. Ook staat er een thema-avond op het programma over lobby en transparantie.

Naast het hoofdonderwerp dat we voor langere tijd behandelen houden we de actualiteiten in de gaten en organiseren we zo nu en dan een thema-avond over een interessant economisch vraagstuk.

Geïnteresseerd?

We verwelkomen graag nieuwe gezichten die zich aan willen sluiten bij de commissie economie voor het komende jaar! Heb je interesse in economisch-politieke vraagstukken? App naar Vincent via 0622761775 of stuur een mailtje naar voorzitter.economie@dwars.org, kom dan naar de vergadering en denk mee! De vergaderingen zijn open voor leden van DWARS, maar mocht je nog geen lid zijn, dan mag je natuurlijk een keertje komen kijken.

Volgende vergaderdata zijn:

  • 29 Maart
  • 12 April
  • 26 April
  • 10 Mei
  • 24 Mei
  • 7 Juni
  • 21 Juni
  • 5 Juli