Economie

Commissievoorzitter: Zessiah Linger, voorzitter.economie[at]dwars.org

Commissiesecretaris: Alma Liezenga, secretaris.economie[at]dwars.org

Verantwoordelijk bestuurslid: Jens Bosman, jens[at]dwars.org


Een groene en sociale wereld, daar willen wij als DWARS naartoe. Dat streven kan niet verwezenlijkt worden zonder kennis van economie. Het gedrag van huishoudens en bedrijven, overheden en het buitenland kan pas begrepen worden met kennis van economische principes. Beleid schrijven en veranderen gaat hand in hand met die kennis. Voor ieder die zich in politiek en beleid interesseert is economische kennis dus van groot belang.

Sociale voorzieningen, vermindering van de ongelijkheid, duurzame ondernemingen, een circulaire economie en het beleid van de Europese Centrale Bank zijn onderwerpen waarmee de commissie Economie van DWARS zich mee veelal mee bezighoudt.

Waar zijn we nu mee bezig?

De commissie heeft het vorig jaar over vermogensongelijkheid gehad en daar een visiestuk over geschreven. Dit jaar willen we graag aan de slag met verschillende economische stelsels, hun voor- en nadelen en hun concrete uitwerking. Ook zijn we tussen 21 december en 1 februari bezig met het thema ontwikkelende economieën. We zijn altijd op zoek naar nieuwe interessante onderwerpen om te bespreken. Zo kijken we naar de waarde van arbeid en de weg naar een nieuwe, groene postcorona economie. Heb je interesse in economisch-politieke vraagstukken? Kom dan naar de vergadering en denk mee!

Naast het hoofdonderwerp dat we voor langere tijd behandelen houden we de actualiteiten in de gaten en organiseren we zo nu en dan een thema-avond over interessant economisch vraagstuk.

Geïnteresseerd?

Vanwege de corona maatregelen zijn er tijdelijk geen fysieke vergaderingen. Wel vergaderen we online, via het platform Jitsi. De borrel achteraf gaat natuurlijk ook door, maar dan via de videocall!

Onze vergadering zijn altijd open voor leden van DWARS. Normaal gesproken vergaderen elke twee weken op maandag om 19:00. We koken en eten samen om 18:00. Wil je bij de commissie of gewoon een keer mee vergaderen? Stuur dan een mailtje naar voorzitter.economie[at]dwars.org. Het is fijn als je daarbij aangeeft of je mee-eet of niet.

Volgende vergaderdata zijn:

  • 12 april: o.a. over vrouwenquota in het bedrijfsleven
  • 26 april
  • 10 mei
  • 24 mei
  • 7 juni
  • 21 juni