Economie

Commissievoorzitter: Zessiah Linger, voorzitter.economie[at]dwars.org
Verantwoordelijk bestuurslid: Sander van der Goes, sander[at]dwars.org
Secretaris: Alma Liezenga, secretaris.economie[at]dwars.org

Een groene en sociale wereld, daar willen wij als DWARS naartoe. Dat streven kan niet verwezenlijkt worden zonder kennis van economie. Het gedrag van huishoudens en bedrijven, overheden en het buitenland kan pas begrepen worden met kennis van economische principes. Beleid schrijven en veranderen gaat hand in hand met die kennis. Voor ieder die zich in politiek en beleid interesseert is economische kennis dus van groot belang.

Sociale voorzieningen, vermindering van de ongelijkheid, duurzame ondernemingen, een circulaire economie en het beleid van de Europese Centrale Bank zijn onderwerpen waarmee de commissie Economie van DWARS zich mee veelal mee bezighoudt.

Waar zijn we nu mee bezig?

De commissie heeft het vorig jaar over de bijstand gehad en daar ook een thema-avond georganiseerd. Recent heeft de commissie een opiniestuk over vermogensongelijkheid gepubliceerd in OverDWARS. Wij hebben het in de vergadering gehad over argumenten tegen een te grote vermogensongelijkheid, oorzaken en oplossingen. Momenteel zijn we bezig een nieuw onderwerp te kiezen. Onze ideeën zijn onder andere de waarde van arbeid en de weg naar een nieuwe, groene postcorona economie. Heb je interesse in economisch-politieke vraagstukken? Kom dan naar de vergadering en denk mee!

Naast het hoofdonderwerp dat we voor langere tijd behandelen houden we de actualiteiten in de gaten en organiseren we zo nu en dan een thema-avond over interessant economisch vraagstuk.

Geïnteresseerd?

Vanwege de corona maatregelen zijn er tijdelijk geen fysieke vergaderingen. Wel vergaderen we online, via het platform Jitsi. De borrel achteraf gaat natuurlijk ook door, maar dan via de videocall!

Onze vergadering zijn altijd open voor leden van DWARS. Normaal gesproken vergaderen elke twee weken op maandag om 19:00. We koken en eten samen om 18:00. Wil je bij de commissie of gewoon een keer mee vergaderen? Stuur dan een mailtje naar voorzitter.economie[at]dwars.org. Het is fijn als je daarbij aangeeft of je mee-eet of niet.

Volgende vergaderdata zijn:

  • Maandag 18 mei