Wijzigingsvoorstel indienen

Dien hier je wijzigingsvoorstellen voor het wintercongres in.

De deadline voor het indienen van wijzigingsvoorstellen voor onderstaande dingen is woensdag 20 oktober. 

  • Beginselprogramma
  • Politiek programma
  • Huishoudelijk reglement
  • Statuten
  • Gedragscode

    Je kunt geen wijzigingsvoorstellen meer indienen, het formulier is gesloten. Het is nog wel mogelijk om moties in te dienen.