Motie indienen

Dien hier je moties voor het zomercongres in.

De deadline voor het indienen van moties voor het zomercongres is woensdag 24 mei.

Actuele moties kunnen hier tot 10 juni 12:00 ingediend worden.


De deadline voor moties is verstreken. Je kunt nog wel actuele moties indienen.