Samenwerkingscommissie JS-DWARS

De Samenwerkingscommissie JS-DWARS heeft als doel om te onderzoeken welke vormen van samenwerking tussen de JS (Jonge Socialisten in de PvdA) en DWARS wenselijk zijn. Dat is nodig, omdat GroenLinks en de PvdA steeds hechter samenwerken en beide PJO’s (Politieke Jongerenorganisaties) de noodzaak ervan inzien om ook samen op te trekken. Hierbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheid om andere PJO’s hierbij te betrekken. De commissie gaat in gesprek met leden, afdelingsbestuurders en commissiebestuurders van beide verenigingen. Daarnaast onderzoeken ze de financiële mogelijkheden voor samenwerking. De commissie geeft advies aan de besturen over welke vorm van samenwerking wenselijk is voor de JS en DWARS, de besturen blijven verantwoordelijk voor de politieke lijn. De commissie zal in 2024 op het Zomercongres haar conclusies presenteren. Voorstellen van de commissie kunnen dan ook als motie ingediend worden zodat leden erover in gesprek kunnen.

De leden van de samenwerkingscommissie zijn op het Wintercongres van 2023 benoemt. Naast de op het congres verkozen leden, zitten de penningmeester en het algemeen bestuurslid Participatie & democratie van het Landelijk Bestuur ook in de commissie.

Leden van de Samenwerkingscommissie

Verkozen op het congres:

  • Emma de Klein
  • Stein Jonker
  • Wessel Fonck

Vanuit het Landelijk Bestuur:

  • Merlijn de Bruin (Penningmeester)
  • Pepijn van Leeuwen (Bestuurslid Participatie & democratie)