Inclusiecommissie

De Inclusiecommissie heeft als doel te onderzoeken hoe het ledenbestand van DWARS diverser kan worden, en richt zich daarbij op de thema’s toegankelijkheid en inclusiviteit. Het gaat hierbij om diversiteit in de breedste zin van het woord. Van de Inclusiecommissie wordt verwacht dat zij twee concrete vragen gaan onderzoeken, om zo het volgende bestuur concreet advies te kunnen geven over de aanpak die bij deze vragen hoort. De vragen zijn: ‘Wat weerhoudt bepaalde groepen mensen ervan bij DWARS te komen?’ en ‘Wat kan DWARS concreet doen om dit te veranderen?’.

Hoe de commissie dit onderzoekt, mogen zij zelf invullen. Zo kunnen zij bijvoorbeeld contact opnemen met organisaties die hier al langer onderzoek naar doen, organisaties benaderen bij wie dit probleem niet speelt of gesprekken voeren met DWARSers die tot een bepaalde groep behoren. Op het volgende Zomercongres zullen ze vervolgens verantwoording afleggen over de dingen die uit hun onderzoek gekomen zijn. Het volgende bestuur kan hier vervolgens mee aan de slag.

De Inclusiecommissie heeft minimaal drie en maximaal zes leden. De Inclusiecommissie is verkozen op het Zomercongres 2023 en blijft aan tot het Wintercongres 2023.

Leden van de Inclusiecommissie

  • Anne van der Vliet
  • Deniz Sözeri
  • Frank Lemmers
  • Jarno Bongers
  • Tony van der Linden