Inclusiecommissie

De Inclusiecommissie heeft als doel te onderzoeken hoe het ledenbestand van DWARS diverser kan worden, en richt zich daarbij op de thema’s toegankelijkheid en inclusiviteit. Het gaat hierbij om diversiteit in de breedste zin van het woord. Van de Inclusiecommissie wordt verwacht dat zij twee concrete vragen gaan onderzoeken, om zo het volgende bestuur concreet advies te kunnen geven over de aanpak die bij deze vragen hoort. De vragen zijn: ‘Wat weerhoudt bepaalde groepen mensen ervan bij DWARS te komen?’ en ‘Wat kan DWARS concreet doen om dit te veranderen?’.

Op het volgende Zomercongres zal de commissie verantwoording afleggen over de dingen die uit hun onderzoek gekomen zijn. Het volgende bestuur kan hier vervolgens mee aan de slag.

De Inclusiecommissie heeft minimaal drie en maximaal zes leden. De huidige samenstelling van de Inclusiecommissie is verkozen op het Wintercongres 2023 en blijft aan tot het Zomercongres 2024.

Leden van de Inclusiecommissie

  • Jarno Bongers (voorzitter)
  • Liva Francken (vicevoorzitter)
  • Doetje van Engelen (secretaris)
  • Frank Lemmers
  • Khan van Tol