Organisatorische commissies

DWARS heeft organisatorische commissies. Ze doen allemaal verschillende dingen voor de vereniging. In tegenstelling tot onze inhoudelijke commissies ligt de nadruk het meest bij het organiseren van evenementen, trainingen of acties.

Doe mee

Per commissie verschilt het hoe je mee kunt doen. Naar een aantal commissie kun je een mailtje sturen om een vergadering bij te wonen. Bij de meeste commissies komt er ieder jaar een vacature online.

Kijk op de pagina van de commissie die je aanspreekt en stuur gerust een mail voor meer informatie.

De commissies

Activiteiten

Bij DWARS worden niet alleen politiek inhoudelijke activiteiten georganiseerd, maar ook gezellige activiteiten en leerzame activiteiten! Zo organiseert de Activiteitencommissie bijvoorbeeld het zomerkamp en DWARSxl.

Campagnecommissie

Voor de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen gaat de Campagnecommissie aan de slag om thema’s die jongeren aangaan te promoten. Zij bedenken de campagnestrategie om de DWARSe idealen zichtbaar te maken het komende verkiezingsjaar.

Congres

Het congres is het belangrijkste orgaan van DWARS. De Congrescommissie is verantwoordelijk voor de organisatie hiervan. Zij kiezen de plaats waar het congres gehouden wordt en zij zorgen ervoor dat alles wat belangrijk is voor het congres geregeld wordt, zoals het opstellen van een goed programma en het regelen van locaties.

Internationale Activiteiten

De Internationale Activiteiten Commissie is de commissie die de internationaal secretaris ondersteunt bij het organiseren van activiteiten. Dit kunnen activiteiten zijn als reizen, uitwisselingen en internationale congressen.

DIRT (DWARS International Representatives Team)

DIRT is a committee for delegates from DWARS to international conferences and events. The goal of this committee is to coordinate who goes to international conferences and events.