Organisatorische commissies

DWARS heeft 8 organisatorische commissies. Ze doen allemaal verschillende dingen voor de vereniging. In tegenstelling tot onze inhoudelijke commissies ligt de nadruk het meest bij het organiseren van evenementen, trainingen of acties.

Doe mee

Per commissie verschilt het hoe je mee kunt doen. Naar een aantal commissie kun je een mailtje sturen om een vergadering bij te wonen. Bij de meeste commissies komt er ieder jaar een vacature online.

Kijk op de pagina van de commissie die je aanspreekt en stuur gerust een mail voor meer informatie.

De commissies

Actie

De Actiecommissie organiseert acties namens DWARS, maar zorgt ook voor de aanwezigheid van DWARS bij andere demonstraties en protestmarsen. De commissie zorgt dat leden op de hoogte zijn, maken DWARS zichtbaar bij acties en zorgt dat de acties ordelijk verlopen.

Bijzondere Activiteiten

Bij DWARS worden niet alleen politiek inhoudelijke activiteiten georganiseerd, maar ook gezellige activiteiten. De Bijzondere Activiteitencommissie organiseert leuke dingen als: het jaarlijkse zomerkamp, het DWARS gala, het Fabuleuze Feestdagen Festijn en DWARS Got Talent.

Campagne

Voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen gaat de Campagnecommissie aan de slag om thema’s die jongeren aangaan te promoten. Zij bedenken de campagnestrategie om de DWARSe idealen zichtbaar te maken het komende verkiezingsjaar.

Congres

Het congres is het belangrijkste orgaan van DWARS. De Congrescommissie is verantwoordelijk voor de organisatie hiervan. Zij kiezen de plaats waar het congres gehouden wordt en zij zorgen ervoor dat alles wat belangrijk is voor het congres geregeld wordt, zoals het opstellen van een goed programma en het regelen van locaties.

Internationale Activiteiten

De Internationale Activiteiten Commissie is de commissie die de internationaal secretaris ondersteunt bij het organiseren van activiteiten. Dit kunnen activiteiten zijn als reizen, uitwisselingen en internationale congressen.

Lustrum

Speciaal voor het aankomende lustrum van DWARS hebben we een Lustrumcommissie. Zij zullen activiteiten organiseren rondom het lustrum dat het aankomende jaar (2021) gevierd wordt.

Scholing

De Scholingscommissie houdt zich bezig met het opzetten van activiteiten en trainingen, zodat leden zich verder kunnen ontwikkelen. Dit betreft aan de ene kant om het organiseren van inhoudelijke scholingsactiviteiten, zodat leden hun kennis over groene, sociale en vrijzinnige politiek kunnen verbreden en verdiepen. Vanuit daar kunnen zij bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de politieke visie van DWARS. Aan de andere kant helpt de scholingscommissie bij de organisatie van trainingen voor praktische vaardigheden.