Kandidatencommissie

Op het zomercongres wordt het landelijk bestuur van DWARS, de hoofdredacteur van OverDWARS en een deel van de raad van advies verkozen en op het wintercongres het andere deel van de raad van advies. Kandidaten voor deze functies gaan voor het congres op gesprek bij de kandidatencommissie (KaCie). De adviezen die op basis van deze gesprekken worden geschreven door de kandidatencommissie dienen ter informatie van het congres. Op deze manier kunnen de leden op het congres een geïnformeerde keuze maken.

De huidige Kandidatencommissie bestaat uit de volgende leden:

(Benoemd op het Wintercongres 2023)

  • Aislinn Hughes
  • Imraan El Hamdaoui
  • Janna Hoogerwerf

(Benoemd op het Zomercongres 2024)

  • Iris Vergeer
  • Marieke Zomerdijk
  • Sheila Guha Thakurta

De Kandidatencommissie is te bereiken via kandidatencommissie@dwars.org