Kandidatencommissie

Op het zomercongres wordt het landelijk bestuur van DWARS, de hoofdredacteur van OverDWARS en een deel van de raad van advies verkozen en op het wintercongres het andere deel van de raad van advies. Kandidaten voor deze functies gaan voor het congres op gesprek bij de kandidatencommissie (KaCie). De adviezen die op basis van deze gesprekken worden geschreven door de kandidatencommissie dienen ter informatie van het congres. Op deze manier kunnen de leden op het congres een geïnformeerde keuze maken. De kandidatencommissie wordt zelf door het wintercongres benoemd.

De huidige Kandidatencommissie bestaat uit de volgende leden:

  • Lotte Meerhoff
  • Myrte Hesselberth
  • Nol van Gerven
  • Sophie Middelhuis
  • Oscar Jansen
  • Emma de Klein
  • Matthijs Brinkhuis
  • Lisa Waebers

De Kandidatencommissie is te bereiken via kandidatencommissie@dwars.org