Kascommissie

De Kascommissie wordt jaarlijks benoemd op het Wintercongres. De commissie bestaat uit drie leden en controleert het financiële beleid van het bestuur.

De huidige Kascommissie is op het Wintercongres van 2022 benoemd en bestaat uit:

  • Benthe van Wanrooij
  • Martijn Staal
  • Ciska Brommer

De Kascommissie is te bereiken via kascontrolecommissie@dwars.org