Kascommissie

De Kascommissie wordt jaarlijks benoemd op het Wintercongres. De commissie bestaat uit drie leden en controleert het financiële beleid van het bestuur.

De huidige Kascommissie is op het Wintercongres van 2019 benoemd en bestaat uit:

  • Annemiek Zeelen
  • Emile van Krieken
  • Noah van Meekeren

De Kascommissie is te bereiken via kascontrolecommissie[at]dwars.org

L

Klik hier om de begroting voor 2019 te bekijken.