Kascommissie

De Kascommissie wordt jaarlijks benoemd op het Wintercongres. De commissie bestaat uit drie leden en controleert het financiële beleid van het bestuur.

De huidige Kascommissie is op het Wintercongres van 2018 benoemd en bestaat uit:

  • Astrid Ruland
  • Sybren Deuzeman
  • Emile van Krieken

De Kascommissie is te bereiken via kascontrolecommissie[at]dwars.org

L

Klik hier om de begroting voor 2019 te bekijken.