Kascommissie

De Kascommissie wordt jaarlijks benoemd op het Wintercongres. De commissie bestaat uit drie leden en controleert het financiële beleid van het bestuur.

De huidige Kascommissie is op het Wintercongres van 2023 benoemd en bestaat uit:

  • Hiske Scholtens
  • Martijn Staal
  • Rik Wolters

De Kascommissie is te bereiken via kascontrolecommissie@dwars.org