Kascommissie

De Kascommissie wordt jaarlijks benoemd op het Wintercongres. De commissie bestaat uit drie leden en controleert het financiële beleid van het bestuur.

De huidige Kascommissie is op het Wintercongres van 2021 benoemd en bestaat uit:

  • Benthe van Wanrooij
  • Oscar Jansen
  • Aafke Belterman

De Kascommissie is te bereiken via kascontrolecommissie@dwars.org