Wouter Ubbink

Voorzitter
wouter[at]dwars.org
@woutertwo
+31657836409

Wouter is voorzitter van DWARS. Vorig jaar was hij politiek secretaris en vicevoorzitter in het landelijk bestuur. Als voorzitter vertegenwoordigt hij DWARS bij GroenLinks, andere organisaties en de media. Wouter zet zich in voor een open en transparante vereniging waar iedereen zich thuis voelt. Hij woont in Utrecht en is 22 jaar.

Lotte Meerhoff

Secretaris en vicevoorzitter
lotte[at]dwars.org
@lottemeerhoff
+31620519959

Lotte is secretaris en vicevoorzitter van DWARS. Daarvoor was zij voorzitter van DWARS Limburg en secretaris van de scholingscommissie. Als secretaris houdt ze zich bezig met het ledenbestand, de planning en de congressen. Als vicevoorzitter vervangt ze Wouter wanneer dat nodig is en zet ze zich in voor een goede sfeer binnen het bestuur. Lotte woont in Eindhoven en is 21 jaar.

Oscar Jansen

Penningmeester
penningmeester[at]dwars.org

Oscar is penningmeester binnen het landelijk bestuur. Daarvoor was hij penningmeester bij DWARS Arnhem-Nijmegen en was hij actief bij de reiscommissie. Als penningmeester is hij verantwoordelijk voor de financiën van DWARS en het beheer van het pand. Hij zet zich in voor goede huisvesting en toegankelijkheid van activiteiten. Oscar woont in Nijmegen en is 23 jaar.

Ahmet Kargin

Politiek Secretaris
ahmet[at]dwars.org
@afkargin
+31614961599

Ahmet is politiek secretaris van DWARS. Daarvoor was hij secretaris van de commissie onderwijs, penningmeester bij afdeling Leiden-Haaglanden en actief bij andere commissies. Als politiek secretaris is Ahmet verantwoordelijk voor de politieke lijn van DWARS. Hij wil zich inzetten voor sterke commissies. Ahmet woont in Delft en is 23 jaar.

Miriam Shaw

Internationaal Secretaris
miriam[at]dwars.org
+31612817407

Miriam is internationaal secretaris van DWARS. Eerder was zij actief als penningmeester van DWARS Utrecht. Als internationaal secretaris is Miriam verantwoordelijk voor de buitenlandse vertegenwoordiging en de organisatie van buitenlandse reizen en activiteiten. Ze wil zich inzetten voor meer contact tussen DWARS en de Europese fractie. Miriam woont in Utrecht en is 23 jaar.

Joëlle Canisius

Scholing & Activiteiten
joelle[at]dwars.org
+31640667701

Joëlle is bestuurslid Scholing & Activiteiten. Daarvoor was ze actief als voorzitter van de commissie Onderwijs en als lid van organisatorische commissies. Als bestuurslid organiseert ze goede scholing voor DWARSers en draagt ze zorg voor leuke activiteiten. Joëlle zet zich in voor een vereniging waar iedereen zich thuis voelt. Joëlle woont in Utrecht en is 20 jaar.

Casey Disco

Organisatie & Leden
casey[at]dwars.org
@caseydisco
+31610288197

Casey is bestuurslid Organisatie & Leden binnen DWARS. Daarvoor was ze actief als voorzitter van afdeling Utrecht en als voorzitter van commissie Integratie, Emancipatie en Diversiteit. Als bestuurslid is ze verantwoordelijk voor de afdelingen, ledenbinding en inclusiviteit van DWARS. Casey zet zich in voor een goed diversiteitsbeleid. Ze woont in Arnhem en is 21 jaar.

Pim van der Werff

Campagne & Communicatie
pim[at]dwars.org
@pimvdrwerff
+31611145981

Pim is bestuurslid Campagne & Communicatie. Daarvoor was hij actief bij lokale acties en campagnes van Leiden-Haaglanden. Als bestuurslid is hij verantwoordelijk voor de promoties van DWARS in de verschillende media en de (thema)campagnes en acties die DWARS voert. Pim zet zich in voor helder en regelmatig contact, zowel binnen de vereniging als naar buiten toe. Hij woont in Delft en is 23 jaar.