Moties

MOTIE: Vraag afdelingen over afdelingen

Draagt het bestuur op om afdelingen actief te betrekken bij landelijke besluitvorming over afdelingen.

MOTIE: Interne server

Roept het bestuur op tot het onderzoeken van de mogelijkheid tot het realiseren van een interne DWARS-brede serverom alle documenten in te delen.

MOTIE: Liefde voor afdelingen

Draagt het bestuur op zijn best te doen om afdelingen een zichtbaardere plaats te geven. Bijvoorbeeld in externe presentatie en in promotie van lokale activiteiten of successen.

MOTIE: Duurzamer servies

Roept het bestuur op om duurzamer servies te gebruiken op congressen en het afval te scheiden.

MOTIE: Condooms

Roept op om meer coole shit te geven aan leden, zoals zonnebrillen, tasjes die je overal voor kan gebruiken.

MOTIE: Neuk het systeem

Roept het bestuur op om ‘Neuk het systeem’ op de verpakkingen van de condooms te zetten.

MOTIE: DWARS naar Ënde Gelände

Om een DWARS-delegatie naar de Ende Gelände actie en het klimaatkamp in Duitsland te sturen.

MOTIE: DWARS naar code Rood

Om een DWARS-delegatie naar de Code Rood actie en het klimaatkamp in de Amsterdamse haven te sturen.

MOTIE: Visiestuk
Roept op dat het bestuur en de schrijvers van het visiestuk zinnige discussie faciliteert door
a) amendementen toe te staan tijdens de bespreking van het visiestuk op het congres óf
b) digitaal dan wel analoog discussie te faciliteren voor de deadline voor amendementen, bv met een amendementenavond.
MOTIE: Viva la Revolution
Roept het congres het bestuur op om de rode vlag van zolder te halen, naar het Malieveld te reizen, en de revolutie uit te roepen.
MOTIE: Cofveve

Indien de president van de Verenigde Staten van Amerika verkozen wordt tot voorzitter van DWARS, dient deze zijn/haar functie als president van de Verenigde Staten neer te leggen.

Draagt het bestuur op als DWARS mee te tekenen met een amendement dat het afschaffen van het eigen risico uit het GroenLinks-programma haalt en op het GroenLinks-congres actief te pleiten voor het behoud van het eigen risico.

MOTIE: WAAR BLIJFT DAT VIERSTERRENCONGRES?

Het congres spreekt uit dat mensenrechten en klimaat heilig zijn, maar de huidige congresprijs niet.

MOTIE: VERZELFSTANDIGING COMMISSIES

Draagt het bestuur op onderhandelingen te starten met café Springhaver over structurele korting op borrelconsumpties voor DWARSleden.

MOTIE: BETAALBARE LUNCH

Roept DWARSers op om Jasmijn Verbeek te ondersteunen bij het organiseren van een
lekkere en goedkope lunch op de stoep van het GroenLinks-congres.

MOTIE: BETER GEKLEED

Roept Frank de Jong op om gebruik te maken van zijn nieuw gevonden vrije tijd en een nieuw jasje te kopen en zijn grijze jasje niet meer aan te doen naar DWARS-activiteiten.

MOTIE: MAATSCHAPPELIJK BEWUSTZIJN MIJNWERKERSVERLEDEN

Draagt het bestuur op een excursie naar het Mijnmuseum te Heerlen te organiseren.

MOTIE: MAATSCHAPPELIJK BEWUSTZIJN NEDERLANDS VEENVERLEDEN

Draagt het bestuur op een excursie naar het Veenkoloniaal museum te Veendam of het Veenpark te Barger-Compascuum te organiseren.

MOTIE: VLAAI

Het congres spreekt uit: voltooid leven aan de multivlaai.

Voorjaarscongres 2016