Vertrouwenspersoon

Wil je vertrouwelijke zaken met iemand van buiten DWARS bespreken? GroenLinks heeft een externe vertrouwenspersoon: Cora Wielenga (c.wielenga@compliance-instituut.nl).