Raad van Advies

De raad van advies (RvA) adviseert en controleert het bestuur in de periode tussen de halfjaarlijkse congressen. Het orgaan bestaat uit zeven leden die gekozen zijn door het congres. Het kan tijdelijke bestuursleden benoemen in het geval dat een bestuurspost tussen de congressen door leeg komt te staan. De RvA komt eens in de drie weken bijeen. De leden van de RvA worden deels op het wintercongres en deels op het zomercongres verkozen.

De huidige raad van advies bestaat uit vijf leden.

  • Sem Grootscholten (voorzitter)
  • Anne van Gemst
  • Justine van der Biessen
  • Astrid van Egmond
  • Dorise van Driel

Vergaderingen van de raad van advies zijn altijd openbaar! Je kunt ook altijd onderwerpen bij de raad van advies aandragen. De RvA zal dit onderwerp dan uiterlijk op de volgende vergadering bespreken. De RvA is te bereiken via rva@dwars.org.