Raad van Advies

De Raad van Advies (RvA) adviseert en controleert het bestuur in de periode tussen de halfjaarlijkse congressen. Het orgaan bestaat uit zeven leden die gekozen zijn door het congres. Het kan tijdelijke bestuursleden benoemen in het geval dat een bestuurspost tussen de congressen door leeg komt te staan. De RvA komt eens in de drie weken bijeen. De leden van de Raad van Advies worden op het wintercongres verkozen.

De huidige Raad van Advies bestaat uit zeven leden.

  • Aafke Belterman
  • Julia Matser
  • Marijn Snijders
  • Pim Zwarteveen
  • Rianne Pieffers
  • Stein Smit
  • Veerle van Wijk

Vergaderingen van de Raad van Advies zijn altijd openbaar! Je kunt ook altijd onderwerpen bij de Raad van Advies aandragen. De RvA zal dit onderwerp dan uiterlijk op de volgende vergadering bespreken. De RvA is te bereiken via rva[at]dwars.org.