Zomercongres

Zomercongres 2019

Het Zomercongres vindt dit jaar plaats op 15 en 16 juni in Rebelle, Maastricht! 

Een DWARS-congres is de ideale gelegenheid om je DWARSe vrienden bij elkaar te zien, naar interessante sprekers te luisteren en invloed uit te oefenen op het reilen en zeilen van DWARS. Tijdens dit congres presenteert het huidige bestuur het jaarverslag en de financiële balans van het jaar 2018 en zal er een nieuw Landelijk Bestuur worden verkozen, evenals een hoofdredacteur van OverDWARS, een nieuwe Zoekcommissie en leden voor de Raad van Advies.

Let op: De deadline voor congresaanmelding is helaas gesloten.

Meer informatie over het congres vind je in de congresreader (zie kopje documenten hieronder).


Deadlines

De deadline is verstreken voor het indienen van wijzigingsvoorstellen op het Huishoudelijk Reglement (HR) en de Statuten en het indienen van wijzigingsvoorstellen op het Politiek Programma (PP). 

 • Wil je alsnog input leveren op het PP? Dit kan door input te leveren tijdens de inputmomenten van de programmacommissie, een mail te sturen naar hen, of door dit inputformulier in te vullen. Begin 2020 staat een programmacongres gepland waar een nieuw PP wordt gepresenteerd door de programmacommissie.

13 juni 18:00: Indienen van vragen voor organen. Indienen kan hier.

 • Verantwoordingen van organen gebeuren dit congres in parallelsessies (zie agenda in congresreader). Als je niet bij de verantwoording kunt zijn of als je zelf verantwoording moet afleggen en je wel een vraag hebt voor één van de organen kun je hier online je vraag indienen. De vraag en het antwoord zullen dan verschijnen in de online congresreader vóór het congres en in de congresnotulen ná het congres.
 • Ben je te laat met het indienen van je vraag, maar wil je wel dat deze op het congres behandeld wordt? Dan kun je een andere congresganger vragen om jouw vraag te stellen. Ben je te laat en hoeft je vraag niet per se op het congres behandeld te worden? Dan kun je hem ook gewoon e-mailen naar het orgaan. E-mailadressen zijn te vinden op onze website.

14 juni 18:00: Indienen van amendementen op wijzigingsvoorstellen of het visiestuk. Indienen kan hier.

 • Amenderen betekent een voorstel tot aanpassing van een wijzigingsvoorstel of visiestuk zonder de strekking daarvan aan te passen. Over het amendement wordt apart gestemd.
 • Wil je na de deadline nog een amendement indienen? Dan kan dat door deze op te schrijven en aan het derde congrespresidiumlid te overhandigen tijdens het congres.

15 juni 18:00: Indienen van moties. Indienen kan hier.


Documenten

Om je voor te kunnen bereiden op het congres zijn er de volgende documenten beschikbaar. Congresdocumenten die al geüploadt zijn kun je bekijken door op de naam van het document te klikken.

De congresreader

 • Hierin vind je het programma en routebeschrijvingen, de perslijst, de verantwoordingen van het bestuur en andere organen, de wijzigingsvoorstellen en moties, informatie over de kandidaten voor het Landelijk Bestuur, het hoofdredacteurschap van OverDWARS, de Raad van Advies en de Zoekcommissie, en het jaarverslag en de financiële balans van het jaar 2018. Let op: De congresreader zal net zoals het vorige congres regelmatig online geüpdatet worden. Deze kan dus een beetje verschillen van de reader die je in jouw congresenvelop zult aantreffen als je in je aanmeldformulier hebt aangegeven de congresdocumenten geprint te willen hebben.

Visiestuk Sociale media en de samenleving

 • De commissie Privacy & Technologie heeft gewerkt aan een nieuw visiestuk voor DWARS. We brengen het visiestuk in stemming. Amendementen op het visiestuk zijn welkom.

De Wintercongresnotulen van de zaterdag en van de zondag

 • Deze stellen we vast op het congres. Eventuele onjuistheden worden dan aangekaart.

Verslag elektronisch stemmen

 • Er is onderzoek geweest naar de mogelijkheid om elektronisch te stemmen op DWARS-congressen. Het verslag dient ter informatie van het congres. Als er vragen over zijn kunnen deze gesteld worden tijdens de verantwoording van de secretaris.

Verslag alternatieve stemmethoden

 • Er is onderzoek geweest naar alternatieve stemmethoden op DWARS-congressen. Het verslag dient ter informatie van het congres. Als er vragen over zijn kunnen deze gesteld worden tijdens de verantwoording van de secretaris.

De notulen van het huisvestingscongres

 • Deze stellen we vast op het congres. Eventuele onjuistheden worden dan aangekaart.

De evaluatie van de bestuurs- en organisatiestructuur 

 • Er is onderzoek geweest naar hoe DWARS en de bestuursfuncties binnen DWARS op dit moment functioneren. Hier kunnen vragen over worden gesteld op het congres. Daarna stemmen we het advies in.

Pre-congresactiviteit

Op vrijdagavond 14 juni organiseert de afdeling Limburg een toffe pre-congresactiviteit: Eurekarail komt langs om iets te vertellen over internationaal treinreizen! Zuid-Limburg is een gebied dat hier veel mogelijkheden biedt. Zo is laatst een traject gelanceerd dat van Maastricht naar Aken gaat en de planning is dat deze trein ook naar Luik gaat rijden. Nu brengen deze internationale aspiraties vaak wel moeilijkheden met zich mee en daar komt Eurekarail ons onder andere over vertellen. Aansluitend is er voor de liefhebbers een gezellige borrel! Meld je hiervoor aan door contact op te nemen met Jasper Janssen van het afdelingsbestuur (algemeenbestuurslid.limburg[at]dwars.org). Het belooft een fantastische avond te worden, dus geef je snel op!

Tot slot

Voor vragen en opmerkingen over het congres kun je terecht bij Dominique. Heb je bijvoorbeeld extra begeleiding of materialen nodig om het congres toegankelijk of bereikbaar te maken voor jou? Neem dan contact op via secretaris[at]dwars.org of +31 6 15 66 86 82.