Het General Assembly Team 2022!

English text below!

De General Assembly (GA) van de Federatie van Jonge Europese Groenen (FYEG) vindt eindelijk weer fysiek plaats tussen 25 en 29 mei in Karlsruhe, Duitsland! Op 5 mei vindt een online meeting plaats om plannen te presenteren. Op 20 mei en 23 mei vinden de compromiswijzigingssessies online plaats.

Wat is de General Assembly?

De GA is het belangrijkste besluitvormende bijeenkomst van FYEG dat jaarlijks plaatsvindt. Het is dé gelegenheid om na te denken over het werk van FYEG, de nieuwe leiderschap te kiezen en te beslissen over onze toekomstplannen. De GA zal worden gecombineerd met een voorjaarsconferentie over het verbeelden van de toekomst en alternatieven voor het niet-functionerende huidige systeem waarin we leven.

Hoe kan je bijdragen?

DWARS is op zoek naar gepassioneerde leden om mee te doen als:

Druk de links voor meer informatie over elke rol!

Wil je lid worden van het GA Team en DWARS en FYEG sterker maken? Meld je nu aan!

The General Assembly Team 2022!

The General Assembly (GA) of the Federation of Young European Greens (FYEG) will finally take place again physically between 25th and 29th May in Karlsruhe, Germany! An online meeting to present plans will take place on 5th May. The Compromise Amendment Sessions will take place online on 20th May 2022 and 23rd May.

What is the General Assembly?

The GA is the most important decision-making event that takes place each year. It is the occasion to reflect on the work of FYEG, elect FYEG’s new leadership and decide on our future plans. The GA will be combined with a spring conference on imagining the future and alternatives to the non-functioning current system we live in.

How can you contribute?

DWARS is looking for passionate members to join as:

Click the links for more information on each role!

Do you want to join the GA Team and make DWARS and FYEG stronger? Sign up now!