Online lobbyisten

Wij zijn op zoek naar online lobbyisten die kunnen meehelpen met lobbyen van andere zusterorganisaties! Vind het je leuk om je kennis over lobbyen te verdiepen en om in gesprek te gaan met andere zusterorganisaties in Europa? Meld je nu aan!

Dit houdt in het overtuigen van zusterorganisaties om onze resoluties onder te steunen, en ook het negotiëren met hen om een compromis van hun eisen te vinden.

Online lobbyisten wonen de GA niet bij, maar kunnen de online meeting en online compromiswijzigingssessies wel bijwonen.

De deelname van online lobbyisten is gratis! Je kan je tot en met 19 mei aanmelden.

Online lobbyists

We are looking for online lobbyists who can help lobby other sister organisations! Do you like to deepen your knowledge about lobbying and to enter into dialogue with other sister organisations in Europe? Sign up now!

This includes convincing sister organisations to support our resolutions, as well as negotiating with them to find a compromise of their demands.

Online lobbyists do not attend the GA, but can attend the online meeting and online compromise amendment sessions.

The participation of online lobbyists is free! You can sign up until 19th May.