Resolutieschrijvers

Wij zijn op zoek naar resolutieschrijvers die kunnen meehelpen of zelf het initiatief nemen om resoluties te schrijven voor de GA.

De mogelijke onderwerpen waarover wij dit jaar resoluties willen indienen:

 • Groen:
  • Energiearmoede
  • Energieonafhankelijkheid, energieinfrastructuur
 • Sociaal:
  • Corporate social responsibility (Maatschappelijk verantwoord ondernemen)
 • Internationaal:
  • Oekraïne (samen met FYEG)
  • Civil society (burgermaatschappij) in Rusland
  • China
  • Palestina

Lijkt één (of meer) van de onderwerpen je leuk? Meld je nu aan!

Is er een ander onderwerp waarvoor je een passie hebt? Dat mag! Laat het ons weten in het aanmeldformulier.

Resolutieschrijvers wonen de GA niet bij, maar kunnen de online meeting en compromiswijzigingssessies wel bijwonen.

De deelname van resolutieschrijvers is gratis! Je kan je tot en met 2 mei aanmelden!

Resolution writers

We are looking for resolution writers who can help with writing or take the initiative to write resolutions for the GA.

The possible topics on which we want to table resolutions this year:

 • Green:
  • Energy poverty
  • Energy independence, energy infrastructure
 • Social:
  • Corporate social responsibility
 • International:
  • Ukraine (in conjunction with FYEG)
  • Civil society in Russia
  • China
  • Palestine

Do you find one (or more) of these topics interesting? Sign up now!

Is there another subject that you are passionate about? That’s possible! Let us know in the sign-up form.

Resolution writers do not attend the GA, but can attend the online meeting and compromise amendment sessions.

The participation of resolution writers is free! You can sign up until 2nd May!