Vragenlijst Beginselprogramma Programmacommissie

Niet goed bekend met het beginselprogramma? Je kan het via deze link downloaden. Het is maar twee pagina’s!

Vragenlijst Beginselprogramma

De vragenlijst van de programmacommissie over het beginselprogramma (2023)

  • DWARS pleit voor het terugbrengen van het Westerse consumptieniveau, om te komen tot een duurzame samenleving.
  • DWARS wijst dieronvriendelijke omgang met dieren af.
  • DWARS wil dat de sociale- en milieukosten volledig worden doorberekend in alle producten (stel dat een bedrijf de planeet vervuilt met uitstoot, betaal je hier ook voor in het product).
  • DWARS vindt dat ieder mens in gelijke mate over welvaart moet kunnen beschikken.
  • DWARS streeft naar een vrije wereld, waarin ieder individu gelijke kansen krijgt om zich te ontwikkelen.
  • DWARS verzet zich tegen racisme, fascisme, seksisme, homohaat, angst voor religies, en andere vormen van intolerantie en discriminatie.
  • DWARS streeft naar een geweldloze wereld.
  • DWARS verzet zich tegen machtsvorming door een kleine groep en ook tegen een dictatuur van de meerderheid en pleit voor gelijke zeggenschat voor iedereen.
  • DWARS wil besluitvorming op zo'n laag mogelijk niveau, tenzij een hoger niveau daarvoor geschikter is.
8. In vraag 6 is al aangegeven dat de 5 koppen van het beginselprogramma duurzaamheid, solidariteit, vrijheid, vrede en democratie zijn. Welke van deze koppen moeten volgens jou blijven?(Vereist)
Privacyvoorwaarden(Vereist)