Nieuwsberichten,Persberichten,Politiek

Uitslag DWARS Ledenraadpleging Linkse Samenwerking

23 mei 2023

De uitslag van de ledenraadpleging over linkse samenwerking is hier. De twee weken hiervoor kon ieder lid via de mail hun stem uitbrengen op 21 vragen en stellingen over linkse samenwerking (voornamelijk de samenwerking tussen GroenLinks en de Partij van de Arbeid). Hierdoor hebben we het beeld dat we bij de ledenraadpleging vorig jaar kregen scherper gemaakt, en kunnen we naar GroenLinks duidelijk maken waar DWARS wel en geen voorstander van is.

DWARS gebruikt de ledenraadpleging om de houding van het landelijk bestuur naar GroenLinks vorm te geven. DWARS kan het ook gebruiken om te adviseren bij ledenreferenda en moties bij GroenLinks, om zo de mening van DWARSers goed te vertegenwoordigen. We hopen dat het volgende bestuur dit vanaf het begin af aan goed kan gebruiken.

Er waren in totaal 5.320 leden die mochten stemmen. Dit waren alle mensen die lid waren twee weken voor het begin van de stemming. In totaal hebben 635 leden gestemd. Dat is 11,94% procent van de leden die mochten stemmen. Het was bij elke vraag mogelijk om te kiezen voor de optie “onthouding, ik wil hier niet op stemmen”. Daarom ligt het echte aantal stemmen bij iedere vraag een stukje lager.

Hieronder vind je de uitslagen van de 21 vragen en stellingen. Ze staan op dezelfde volgorde als in de ledenraadpleging, maar de tussenkopjes op thema zijn alleen bij de uitslag toegevoegd.

Tweede Kamerverkiezingen

Vraag 1: Voor de volgende Tweede Kamerverkiezingen moeten GroenLinks en de PvdA samen met één kandidatenlijst meedoen. Ze moeten ook samen een Tweede Kamerfractie vormen. Ze zijn hierbij nog wel twee losse partijen.

Eens – 401 (63%)
Oneens – 195 (31%)
Onthouding – 39 (6%)

Grafiek bij Vraag 1: Voor de volgende Tweede Kamerverkiezingen moeten GroenLinks en de PvdA samen met één kandidatenlijst meedoen. Ze moeten ook samen een Tweede Kamerfractie vormen. Ze zijn hierbij nog wel twee losse partijen.

Vraag 2: Na de volgende Tweede Kamerverkiezingen moeten GroenLinks en de PvdA bij het vormen van de coalitie blijven samenwerken. Ze moeten samen in de coalitie, of ze moeten samen in de oppositie gaan.

Eens – 561 (88%)
Oneens – 61 (10%)
Onthouding – 13 (2%)

Grafiek bij Vraag 2: Na de volgende Tweede Kamerverkiezingen moeten GroenLinks en de PvdA bij het vormen van de coalitie blijven samenwerken. Ze moeten samen in de coalitie, of ze moeten samen in de oppositie gaan.

Vraag 3: Na de volgende Tweede Kamerverkiezingen moeten GroenLinks en de PvdA samen een Tweede Kamerfractie vormen. Ze zijn hierbij nog wel twee losse partijen.

Eens – 449 (71%)
Oneens – 150 (24%)
Onthouding – 36 (6%)

Grafiek bij Vraag 3: Na de volgende Tweede Kamerverkiezingen moeten GroenLinks en de PvdA samen een Tweede Kamerfractie vormen. Ze zijn hierbij nog wel twee losse partijen.

Vraag 4: GroenLinks en de PvdA zouden samen een schriftelijke visie (een geschreven plan) moeten hebben (bijvoorbeeld een 10-punten plan) voor de volgende Tweede Kamerverkiezingen.

Eens – 541 (85%)
Oneens – 66 (10%)
Onthouding – 28 (4%)

Grafiek bij Vraag 4: GroenLinks en de PvdA zouden samen een schriftelijke visie (een geschreven plan) moeten hebben (bijvoorbeeld een 10-punten plan) voor de volgende Tweede Kamerverkiezingen.

Vraag 5: GroenLinks en de PvdA zouden samen één verkiezingsprogramma moeten hebben voor de volgende Tweede Kamerverkiezingen.

Eens – 337 (53%)
Oneens – 252 (40%)
Onthouding – 46 (7%)

Grafiek bij Vraag 5: GroenLinks en de PvdA zouden samen één verkiezingsprogramma moeten hebben voor de volgende Tweede Kamerverkiezingen.

Vraag 6: Stel dat GroenLinks en de PvdA bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen niet samen één kandidatenlijst hebben, hoe moet GroenLinks dan campagne voeren?

Alleen een campagne voor GroenLinks – 187 (29%)
Alleen een campagne samen met de PvdA – 72 (11%)
Een campagne voor linkse samenwerking, waarin GroenLinks kiezers vraagt om op GroenLinks óf de PvdA te stemmen – 360 (57%)
Onthouding, ik wil hier niet op stemmen – 16 (3%)

Grafiek bij Vraag 6: Stel dat GroenLinks en de PvdA bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen niet samen één kandidatenlijst hebben, hoe moet GroenLinks dan campagne voeren?

Europese Parlementsverkiezingen

Vraag 7: GroenLinks en de PvdA zouden samen één verkiezingsprogramma moeten hebben voor de volgende Europese Parlementsverkiezingen.

Eens – 376 (59%)
Oneens – 271 (35%)
Onthouding – 38 (6%)

Grafiek bij Vraag 7: GroenLinks en de PvdA zouden samen één verkiezingsprogramma moeten hebben voor de volgende Europese Parlementsverkiezingen.

Vraag 8: Voor de volgende Europese Parlementsverkiezingen moeten GroenLinks en de PvdA samen één kandidatenlijst vormen.

Eens – 333 (52%)
Oneens – 257 (40%)
Onthouding – 45 (7%)

Grafiek bij Vraag 8: Voor de volgende Europese Parlementsverkiezingen moeten GroenLinks en de PvdA samen één kandidatenlijst vormen.

Vraag 9: Stel dat GroenLinks en de PvdA bij de volgende Europese Parlementsverkiezingen niet samen één kandidatenlijst hebben, hoe moet GroenLinks dan campagne voeren?

Alleen voor GroenLinks – 219 (34%)
Deels samen campagne met de PvdA – 213 (34%)
Volledig/helemaal samen campagne met de PvdA – 185 (29%)
Onthouding – 18 (3%)

Grafiek bij Vraag 9: Stel dat GroenLinks en de PvdA bij de volgende Europese Parlementsverkiezingen niet samen één kandidatenlijst hebben, hoe moet GroenLinks dan campagne voeren?

Vraag 10: Na de volgende Europese Parlementsverkiezingen moeten GroenLinks en de PvdA samen in één fractie.

Eens, zij sluiten samen aan bij de Europese Groene Partij (de Europese koepelpartij waar GroenLinks lid van is) – 300 (47%)
Eens, zij sluiten samen aan bij de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten (de Europese koepelpartij waar de PvdA lid van is) – 71 (11%)
Oneens, zij moeten niet samen in één fractie – 188 (30%)
Onthouding – 76 (12%)

Grafiek bij Vraag 10: Na de volgende Europese Parlementsverkiezingen moeten GroenLinks en de PvdA samen in één fractie.

Gemeenteraadsverkiezingen

Vraag 11: Voor de volgende Gemeenteraadsverkiezingen moeten GroenLinks en de PvdA in elke gemeente samen met één kandidatenlijst meedoen.

Eens – 249 (39%)
Oneens – 333 (52%)
Onthouding – 53 (8%)

Vraag 11: Voor de volgende Gemeenteraadsverkiezingen moeten GroenLinks en de PvdA in elke gemeente samen met één kandidatenlijst meedoen.

Vraag 12: Na de volgende Gemeenteraadsverkiezingen moeten GroenLinks en de PvdA bij het vormen van de coalities in de gemeenteraad blijven samenwerken. Ze moeten in elke gemeenteraad samen in de coalitie, óf samen in de oppositie gaan.

Eens – 370 (58%)
Oneens – 221 (35%)
Onthouding – 44 (7%)

Grafiek bij Vraag 12: Na de volgende Gemeenteraadsverkiezingen moeten GroenLinks en de PvdA bij het vormen van de coalities in de gemeenteraad blijven samenwerken. Ze moeten in elke gemeenteraad samen in de coalitie, óf samen in de oppositie gaan.

Vraag 13: Na de volgende Gemeenteraadsverkiezingen moeten GroenLinks en de PvdA in de gemeenteraden samen fracties vormen.

Eens – 345 (54%)
Oneens – 242 (38%)
Onthouding – 48 (8%)

Grafiek bij Vraag 13: Na de volgende Gemeenteraadsverkiezingen moeten GroenLinks en de PvdA in de gemeenteraden samen fracties vormen.

Provinciale Statenverkiezingen

Vraag 14: Voor de volgende Provinciale Statenverkiezingen moeten GroenLinks en de PvdA in elke provincie samen met één kandidatenlijst meedoen.

Eens – 345 (54%)
Oneens – 247 (39%)
Onthouding – 43 (7%)

Grafiek bij Vraag 14: Voor de volgende Provinciale Statenverkiezingen moeten GroenLinks en de PvdA in elke provincie samen met één kandidatenlijst meedoen.

Vraag 15: Na de volgende Provinciale Statenverkiezingen moeten GroenLinks en de PvdA bij het vormen van de coalities in de provincies blijven samenwerken. Ze moeten in elke provincie samen in de coalitie, óf samen in de oppositie gaan.

Eens – 466 (73%)
Oneens – 136 (21%)
Onthouding – 33 (5%)

Grafiek bij Vraag 15: Na de volgende Provinciale Statenverkiezingen moeten GroenLinks en de PvdA bij het vormen van de coalities in de provincies blijven samenwerken. Ze moeten in elke provincie samen in de coalitie, óf samen in de oppositie gaan.

Vraag 16: Na de volgende Provinciale Statenverkiezingen moeten GroenLinks en de PvdA in de Provinciale Staten samen fracties vormen.

Eens – 415 (65%)
Oneens – 182 (29%)
Onthouding – 38 (6%)

Grafiek bij Vraag 16: Na de volgende Provinciale Statenverkiezingen moeten GroenLinks en de PvdA in de Provinciale Staten samen fracties vormen.

Eerste Kamerverkiezingen

Vraag 17: Na de volgende Eerste Kamerverkiezingen moeten GroenLinks en de PvdA samen een Eerste Kamerfractie vormen

Eens – 489 (77%)
Oneens – 120 (19%)
Onthouding – 26 (4%)

Grafiek bij Vraag 17: Na de volgende Eerste Kamerverkiezingen moeten GroenLinks en de PvdA samen een Eerste Kamerfractie vormen

 

Vraag 18: Voor de volgende Eerste Kamerverkiezingen moeten GroenLinks en de PvdA samen met één kandidatenlijst meedoen. Ze moeten ook samen een Eerste Kamerfractie vormen.

Eens – 423 (67%)
Oneens – 173 (27%)
Onthouding – 39 (6%)

Grafiek bij Vraag 18: Voor de volgende Eerste Kamerverkiezingen moeten GroenLinks en de PvdA samen met één kandidatenlijst meedoen. Ze moeten ook samen een Eerste Kamerfractie vormen.

Vragen over Fusie

Vraag 19: Ben je voor of tegen een fusie (één partij worden) tussen GroenLinks en de PvdA?

Voor – 362 (57%)
Tegen – 212 (33%)
Onthouding – 61 (10%)

Grafiek bij Vraag 19: Ben je voor of tegen een fusie (één partij worden) tussen GroenLinks en de PvdA?

Vraag 20: Stel dat GroenLinks en de PvdA fuseren (één partij worden), ben je dan voor of tegen een fusie van DWARS en de Jonge Socialisten (de jongerenorganisatie van de PvdA)?

Voor – 446 (70%)
Tegen – 140 (22%)
Onthouding – 49 (8%)

Grafiek bij Vraag 20: Stel dat GroenLinks en de PvdA fuseren (één partij worden), ben je dan voor of tegen een fusie van DWARS en de Jonge Socialisten (de jongerenorganisatie van de PvdA)?

Vraag 21: Met welk van deze partijen zou GroenLinks moeten fuseren? (PvdA staat genoemd bij vraag 19) – meerdere antwoorden mogelijk

DENK – 15
ChristenUnie – 4
D66 – 21
Volt – 50
Socialistische Partij – 53
BIJ1 – 124
Partij voor de Dieren – 237
Geen van deze partijen – 333
Onthouding – 31

Grafiek bij Vraag 21: Met welk van deze partijen zou GroenLinks moeten fuseren? (PvdA staat genoemd bij vraag 19) – meerdere antwoorden mogelijk

Omdat het mogelijk was om meerdere antwoorden te kiezen bij vraag 21, is het % van totaal aantal stemmen (868) verwarrend. Daarom is hieronder het aantal stemmen per antwoord als percentage van het aantal stemmers (635) gegeven (afgerond op hele getallen):

DENK – 15 (2%)
ChristenUnie – 4 (1%)
D66 – 21 (3%)
Volt – 50 (8%)
Socialistische Partij – 53 (8%)
BIJ1 – 124 (20%)
Partij voor de Dieren – 237 (37%)
Geen van deze partijen – 333 (52%)
Onthouding – 31 (5%)

Gerelateerd Nieuws

Nieuwsberichten, Politiek

DWARS steunt boodschap Menswaardige Opvang voor Iedereen

Afgelopen zomer sliepen asielzoekers in Ter Apel buiten, omdat er binnen geen plek meer was voor…

22 mei 2023
Internationaal, Nieuwsberichten, Politiek

Anne bij Young Scots for Independence (YSI) Internationale Conferentie!

Het is al een tijdje geleden, maar in het weekend van 14-16 april was Anne aanwezig bij de YSI…

21 mei 2023
Nieuwsberichten, Politiek

DWARS steunt petitie sociaal emotionele vaardigheden in het curriculum!

‘We zien dat jongeren om ons heen steeds meer onder druk staan en maken ons als jongeren zorgen…

19 mei 2023