Nieuwsberichten,Persberichten,Politiek

Manifest: Sluit de PVV uit!

13 december 2023

De verkiezingsuitslag, waarbij de PVV de grootste partij werd, heeft grote gevolgen voor kwetsbare mensen in onze samenleving. Het discriminerende gedachtegoed van de PVV hoort niet thuis in het kabinet. DWARS, de JS, PINK! en Violet roepen gezamenlijk partijen op om niet te formeren met de PVV.

Normaal gesproken neemt de partij die bij de verkiezingen het grootst is geworden het voortouw bij de formatie van een nieuw kabinet. Bij de recente verkiezingsuitslag is echter een partij de grootste geworden met een lange geschiedenis van racistische, xenofobe en islamofobe denkbeelden en uitlatingen: de PVV. Zo’n partij hoort wat ons betreft niet in het kabinet thuis.

DWARS, de JS,  PINK! en Violet roepen alle partijen op een kabinet te formeren van partijen die de Grondwet en onze democratische rechtsstaat respecteren. Die de uitdagingen waar Nederland momenteel mee geconfronteerd wordt serieus willen aanpakken, ook op Europees niveau. De wooncrisis, klimaatcrisis, grote ongelijkheid in de samenleving, problemen in de (jeugd)zorg en de toenemende intolerantie vragen om ambitieus en rechtvaardig beleid. Niet om een partij die herhaaldelijk de schuld afschuift op kwetsbare mensen de samenleving. In Nederland is geen ruimte voor moslimhaat, queerhaat en racisme. Wij eisen dat de politiek zich daar hard voor maakt.

Partijen hebben tijdens de campagne duidelijk hun bezwaren uitgesproken tegen de antirechtsstatelijke en discriminerende uitspraken en voorstellen van de PVV. Die ze ook nu weer in het verkiezingsprogramma hebben staan. Het is aan ons, de jonge generatie, om deze partijen daaraan te herinneren. Er is geen plaats voor haat en intolerantie in Nederland. Partijen, zet jullie woorden om in daden en formeer een kabinet dat de rechtsstaat respecteert en gemarginaliseerde groepen beschermt. Formeer een kabinet zonder de PVV.

Gerelateerd Nieuws

Internationaal, Nieuwsberichten, Persberichten

Reactie op ledenreferendum Europese verkiezingen

Tijd voor gezamenlijke Europese politiek – een reactie van het DWARS bestuur op het…

01 december 2023
Nieuwsberichten, Persberichten, Politiek

Eerste reactie DWARS en Jonge Socialisten – Uitslag Tweede Kamerverkiezingen

DWARS en de JS kijken met verdriet naar de verkiezingsuitslag van woensdag. Nederland kiest ervoor…

24 november 2023
Internationaal, Nieuwsberichten, Politiek

Statement Israel-Palestina

Op zaterdag 7 oktober pleegde terreurorganisatie Hamas een verschrikkelijke aanval op de staat…

08 november 2023