Pepijn van Leeuwen - Algemeen bestuurslid

Voornaamwoorden: hij/hem

Pepijn is algemeen bestuurslid met de portefeuilles Kaderbegeleiding en Participatie en Democratie. Pepijn is 22 en woont in Nijmegen. Naast DWARS studeert Pepijn politicologie en is hij actief in de lokale politiek.

Vanuit de portefeuille Kaderbegeleiding is hij verantwoordelijk voor mensen met een functie binnen DWARS.

Vanuit de portefeuille Participatie & democratie is hij verantwoordelijk voor verenigingsdemocratie en het waarborgen hiervan. Hieronder valt het organiseren van congressen. Ook is hij verantwoordelijke voor toegankelijk participatiebeleid.

Mail: pepijn@dwars.org