Nieuwsberichten,Politiek

Stem tegen de motie om de transgenderwet in te trekken!

22 april 2024

Vandaag wordt er een motie van NSC en SGP in stemming gebracht, die oproept om de transgenderwet in te trekken. Wij hebben naar elk Kamerlid een mail verstuurd met de oproep om tegen deze motie te stemmen. Het is alweer drie jaar geleden dat de transgenderwet werd ingediend. In september 2022 heeft de Tweede Kamer zich uitgesproken over het wetsvoorstel. De jaren daarna bestonden uit feitenvrije bangmakerij en uitstel: over de transgenderwet is nog steeds niet gestemd.

Bij de stemming van de motie gaat het erom spannen. Het kan op enkele Kamerleden aankomen of de motie een meerderheid haalt. Daarom roepen we Kamerleden op om tegen deze motie te stemmen. De behandeling van de wet moet doorgaan, het geeft duidelijkheid aan non-binaire, intersekse en transmensen, het is een cruciale stap richting erkenning en inclusie.

Lees onze oproep aan de Tweede Kamerleden hier:

 

Beste Tweede Kamerlid,

Het is alweer drie jaar geleden dat de transgenderwet werd ingediend. In september 2022 heeft de Tweede Kamer zich uitgesproken over het wetsvoorstel. De jaren daarna bestonden uit feitenvrije bangmakerij en uitstel: over de transgenderwet is nog steeds niet gestemd.

Nu ligt er een motie die het demissionaire kabinet oproept om de transgenderwet in te trekken. Dinsdag zal, zoals u weet, een hoofdelijke stemming plaatsvinden over deze motie. We doen een beroep op uw naastenliefde, op uw solidariteit, op uw ideale beeld van Nederland waarvan wij hopen dat iedereen daarin zichzelf kan zijn. We roepen u op om de motie niet te steunen. Behandel de transgenderwet en stem voor. Stem voor dit wetsvoorstel dat een kwetsbare groep mensen laat zijn wie zij zijn.

Want de transgenderwet is nodig. Terwijl anti-LHBTI+-haat groeit, niet alleen in Nederland, maar ook in Europa en de rest van de wereld, is het de taak van de Tweede Kamer om op te komen voor de mensen die zij vertegenwoordigt. Non-binaire, intersekse en transmensen horen daar net zo goed bij. Deze groep mensen is extra kwetsbaar voor (online) haat, discriminatie, (fysieke) bedreigingen en stalking. Dit komt vaak juist doordat ze uit de kast worden getrokken door de letter ‘V’ of ‘M’ in hun identiteitsbewijs. Een deskundigenverklaring vormt een extra drempel voor deze mensen om zich te uiten en te zijn als zichzelf.

De transgenderwet doet recht aan het recht op zelfbeschikking van non-binaire, intersekse en transmensen. Zij weten zelf het beste wie zij zijn, en niemand anders zou dat voor hen mogen bepalen. Niemand zou hen toestemming hoeven te geven om te leven op de manier die zijzelf willen. En onze oproep staat niet alleen: de Verenigde Naties, de Raad van Europa en het College voor de Rechten van de Mens roepen Nederland ook op om de deskundigenverklaring te laten vervallen. We zouden aansluiten bij België, Denemarken, Noorwegen, Ierland, Portugal en Zwitserland, en sinds vorige week ook bij Duitsland, dat ook de deskundigenverklaring laat vervallen.

De motie die het demissionaire Kabinet oproept om de transgenderwet in te trekken doet geen recht aan het proces dat al in 2021 is begonnen. Het doet geen recht aan de roep van mensen die zó gebaat zouden zijn met deze wet. Deze motie is op z’n zachtst gezegd onbehoorlijk, zoals minister Weerwind ook al terecht zei: het laat non-binaire, intersekse en transmensen nóg langer wachten op een cruciale stap richting erkenning en inclusie.

Daarom doen we een beroep op uw taak als volksvertegenwoordiger van alle Nederlanders, op uw hart voor uw medemens waarvoor u de Kamer in bent gegaan en op uw plicht om op te komen voor wie kwetsbaar is. Non-binaire, intersekse en transpersonen hebben geen boodschap aan fractiediscipline of formatieafspraken. Ze hebben niks aan politici die zwichten voor een kleine groep conservatieven, die onbewezen angstbeelden gebruiken om deze groep mensen het mikpunt te maken van haat, discriminatie en fysiek en verbaal geweld.

Dinsdag krijgt u de unieke kans om deze mensen te steunen. De behandeling van de wet kan afhangen van enkele stemmen: uw stem kan het verschil maken. Doe wat goed voelt. Stem tegen de motie om de transgenderwet in te trekken. Stem voor de transgenderwet.

We wensen u veel wijsheid en liefde voor deze kwetsbare groep Nederlanders toe,

Met vriendelijke groet,

Rick Timmermans (hij/hem)
Voorzitter DWARS, GroenLinkse Jongeren

Gerelateerd Nieuws

Nieuwsberichten, Politiek

Stem tegen de motie om de transgenderwet in te trekken!

22 april 2024
Nieuwsberichten, Politiek

Stem tegen de motie om de transgenderwet in te trekken!

22 april 2024
Nieuwsberichten, Politiek

Stem tegen de motie om de transgenderwet in te trekken!

22 april 2024