amendementen wijzigingsvoorstellen

Helaas kun je geen amendementen op wijzigingsvoorstellen op het beginselprogramma, politiek programma, huishoudelijk reglement, statuten of de gedragscode meer indienen.