Nieuwsberichten,Vereniging

Adviezen en factsheet ledeninspraak + Inputformulier – intrekken bij GroenLinks?

04 december 2023

Op maandag 4 en vrijdag 8 december organiseren we een ledeninspraakmomenten gerelateerd aan het DWARS-pand. De huidige situatie wijst uit dat er vanaf 1 januari 2025 ruimte beschikbaar komt op de GroenLinks-verdieping, doordat een van de huidige neveninstanties vertrekt. GroenLinks biedt ons de mogelijkheid om ‘samen te wonen’ op deze verdieping, waar we een afsluitbare eigen ruimte zouden krijgen. Financieel gezien is dit gunstig, maar het roept ook de vraag op of we principieel gezien zo dicht bij GroenLinks willen zitten en samen in één pand willen delen. Om een weloverwogen keuze te maken, willen we graag in gesprek met jullie. Als voorbereiding op onze twee inspraakavonden (online en fysiek) kun je je hieronder inlezen over de huidige situatie. 

Factsheet

Huidige situatie

Op dit moment betalen wij 31.480 euro aan doorberekende kosten aan GroenLinks. Dat betekent dat GroenLinks voor de huur en onderhoudskosten voor iedereen betaalt en dat wij een deel daarvan betalen. Hierover maken we afspraken met GroenLinks. Daarvan is 19,219 euro de directe huur en 12.261 de huisvestingskosten, die we sowieso betalen.

Wat als we hier blijven

De huur van onze verdieping komt volledig voor de rekening van DWARS. Daardoor betalen we 45.500 aan huur van het entresol. Hier komen de onderhoudskosten, die we nu ook betalen, nog bij. Daardoor gaan de totale kosten voor DWARS met 26.273 euro omhoog. Gelukkig is er ook een meevallertje: GroenLinks heeft aangeboden om de verbouwingskosten, die ze zouden hebben als DWARS in zou trekken, aan ons uit te keren als we op het entresol zouden blijven. Dat gaat om 60.000 euro, verdeeld over vijf jaar. Door deze 12.000 euro per jaar van de hogere huurkosten af te trekken, komen we uit op 14.273. Dit zouden we dus jaarlijks meer betalen dan nu, waardoor het bestuur zou moeten bezuinigen voor volgend jaar als deze opties wordt gekozen.

Als we naar boven gaan

Dit is financieel de meest aantrekkelijke optie. De kosten voor GroenLinks en de neveninstellingen gaan omhoog omdat één van de neveninstellingen weggaat. Ondertussen bespaart DWARS op de huurkosten, omdat het Entresol niet meer wordt gehuurd en omdat we een deel van de huur van de vijfde verdieping betalen. Procentueel blijft de verhouding tussen GroenLinks en DWARS gelijk. Onderaan de streep komt DWARS bij deze optie uit op een besparing van 1.000 euro ten opzichte van het eerst begrootte bedrag.

Advies Landelijk Bestuur

De kwestie die hier voor ligt vinden wij een ingewikkelde. Omdat het gaat om een principieel iets, nemen we in deze kwestie geen hele actieve stelling in. Toch geven we jullie graag ons advies mee. Financieel is dat de beste optie, aangezien we er weinig in zien om te gaan snijden in belangrijke DWARS uitgaven, zoals congressen, lange reizen en andere activiteiten. Wel zien we het principiële bezwaar dat er een stukje onafhankelijkheid verloren gaat met de verhuizing naar boven, en moeten we gaan werken aan duidelijke regels met GroenLinks. Maar dit blijft een advies, en we staan open voor jullie feedback en opmerkingen! We zullen ledeninspraak deze avond gebruiken om onze houding verder vorm te geven.

Advies Raad van Advies (RvA)

Het bestuur heeft ons om advies gevraagd over de huisvesting van DWARS. Zij hebben ons twee vragen gesteld. Deze zullen wij hieronder beantwoorden.

Wat is de beste manier van leden betrekken bij deze beslissing?

Huisvesting is een kwestie die DWARS verenigingsbreed treft. Het pand is de plek waar onder andere commissies vergaderen en leden elkaar ontmoeten. Het Landelijk Bestuur brengt de meeste tijd door op het pand en het is belangrijk dat zij een fijne werkplek hebben.De Raad van Advies (hierna: RvA) staat positief tegenover de inspraakavonden voor leden. Op deze manier kunnen leden met het bestuur in gesprek gaan over hun ideeën over de huisvestingskwestie om hun zorgen, wensen en voorkeuren mee te geven.  Het is voor leden belangrijk om te weten dat er waarde wordt gehecht aan hun mening, maar dat er veel ingewikkelde factoren meespelen in de keuze die gemaakt moet worden. De RvA vindt het dan ook belangrijk dat leden wel de mogelijkheid krijgen om hun stem te laten horen, maar dat het Landelijk Bestuur de leden ook zorgvuldig informeert over de besluitvorming en de keuzes die zij daarin maken. De RvA hecht er waarde aan dat het bestuur luistert naar de stem van leden. Tegelijkertijd erkennen we dat de situatie kan ontstaan waarin het bestuur een beslissing moet nemen die niet in lijn ligt met de voorkeur van de leden. Dit kan zich voordoen wanneer er een duidelijke voorkeur vanuit de leden is, maar praktische en financiële bezwaren de keuze voor deze optie moeilijk maken. Door in gesprek te gaan met leden over de overwegingen, meningen en keuzes gelooft de RvA dat het Landelijk Bestuur niet alleen de principes van ledendemocratie in onze vereniging omarmt, maar ook bereid is verantwoordelijkheid te dragen bij het nemen van lastige besluiten, zelfs als deze ingaan tegen de voorkeur van de leden.

Wat vinden jullie tussen aan de ene kant hogere kosten voor het pand om te blijven en aan de andere kant lagere kosten maar een nadelen aan intrekken bij GroenLinks?

Op basis van de informatie die de RvA tot dusver heeft ontvangen, maakt de RvA de volgende afweging. Het gaat veel geld kosten om op onze eigen verdieping te blijven. Het is waardevol om deze eigen ruimte te hebben. Maar zeker als we hier na 2025 nog willen blijven, zal dit financiële gevolgen hebben. Er zal dan moeten worden bezuinigd op andere, waardevolle onderdelen van de vereniging zoals congressen of campagnes. Verder hebben we al eerder een pand gedeeld met GroenLinks. Dit was geen ideale situatie, maar veroorzaakte ook geen grote problemen. Belangrijk om hierbij op te merken is dat DWARS op de GroenLinks verdieping uiteraard gebruik kan blijven maken van de vergaderruimtes. Deze ruimtes zullen in de avonden meestal ook voldoende beschikbaar zijn.Het intrekken bij GroenLinks heeft in onze ogen minder nadelen dan blijven op de entresol. Hierdoor kan het geld in andere delen van de vereniging worden geïnvesteerd. Een belangrijke voorwaarde voor het intrekken is dat GroenLinks de toezegging zwart op wit doet dat DWARS een afgesloten ruimte krijgt op het GroenLinks pand, zodat er minstens een afgesloten ruimte is waar het Landelijk Bestuur overdag kan werken en bestuursvergaderingen kan houden. Daarbij wil de RvA het bestuur ook meegeven dat gewaarborgd moet worden dat er voldoende ruimte is voor DWARS en DWARS zelf het zeggenschap blijft houden over de eigen ruimte.

Gerelateerd Nieuws

Internationaal, Nieuwsberichten, Persberichten

Reactie op ledenreferendum Europese verkiezingen

Tijd voor gezamenlijke Europese politiek – een reactie van het DWARS bestuur op het…

01 december 2023
Nieuwsberichten, Persberichten, Politiek

Eerste reactie DWARS en Jonge Socialisten – Uitslag Tweede Kamerverkiezingen

DWARS en de JS kijken met verdriet naar de verkiezingsuitslag van woensdag. Nederland kiest ervoor…

24 november 2023
Internationaal, Nieuwsberichten, Politiek, Standpunten

Statement Israel-Palestina

Op zaterdag 7 oktober pleegde terreurorganisatie Hamas een verschrikkelijke aanval op de staat…

08 november 2023