Internationaal,Nieuwsberichten,Politiek

DWARS bij het congres van Federatie van Jonge Europese Groenen (FYEG)!

26 mei 2023

Van 10 tot 14 mei was de jaarlijkse General Assembly (congres) van de Federatie van Jonge Europese Groenen (FYEG). Anne, Chandler en Luna gingen namens DWARS naar Barcelona. Ze schreven hier een kort verslag over!

 

DWARS is aangesloten bij FYEG, dit is een Europese koepelorganisatie van politieke jongerenorganisaties. Net zoals bij DWARS is hier een congres, waar gestemd wordt over wijzigingsvoorstellen, resoluties en onder andere nieuwe bestuursleden verkozen worden. Dit jaar was dit congres in Barcelona, georganiseerd door FYEG in samenwerking met Joves Ecosocialistes (de jonge groenen van Catalonië).

 

Het was een intensieve week, waar veel werk aan vooraf was gegaan. DIRT (DWARS International Representatives Team) heeft wekenlang gewerkt aan het schrijven van resoluties. Uiteindelijk hebben wij er twee ingediend, de eerste over de landbouwlobby en de tweede over het recht om te demonstreren. Deze teksten zullen binnenkort verschijnen op de website van fyeg.org. Op de GA waren er sessies waar deze resoluties besproken werden en mensen wijzigingsvoorstellen konden indienen. Door samen te werken hoop je zoveel mogelijk mensen te overtuigen vóór jouw resolutie te stemmen.

 

Door de week heen waren er ook andere activiteiten, zoals workshops. Hier hebben wij gebrainstormd voor de campagne voor de Europese Parlementsverkiezingen van mei 2024. Ook waren er panels tussen lokale en Europese politici, deze waren erg interessant.

 

De laatste dag was het spannendst. Er werd over de resoluties gestemd en er waren veel verkiezingen. Onze resoluties zijn beiden unaniem (zonder tegenstemmen) aangenomen! We zijn ontzettend trots op iedereen die hieraan meegewerkt heeft. Ook waren er verkiezingen voor de Executive Committee (bestuur), Secretary General, EcoSprinter (het magazine van FYEG) en de kascommissie. Er zijn ontzettend veel DWARSers verkozen! Zo zit Srishagon voor een tweede keer in het bestuur, maar ook Klāvs (lid van DIRT) is verkozen. Daarnaast is Lovisa (ook lid van DIRT) verkozen voor de redactie van Ecosprinter. We zijn hier erg trots op en wensen jullie veel succes!

 

From the 10th till the 14th of May the yearly General Assembly (congress) of the Federation of Young European Greens (FYEG) took place. Anne, Chandler, and Luna went to Barcelona on behalf of DWARS. They wrote a short article about this!

 

DWARS is a member of FYEG, the European umbrella organisation for Young Green organisations. Similar to DWARS they have a congress, where members vote on amendments, resolutions and positions, for example on the Executive Committee (board). This year the congress was in Barcelona, organized by FYEG in collaboration with Joves Ecosocialistes (the young greens of Catalonia).

 

It was an intensive week, preceded by a lot of hard work. DIRT (DWARS International Representatives Team) worked on the resolutions for weeks. In the end we submitted two resolutions, one about agricultural lobby and the second about the right to protest. These texts will appear on the website of fyeg.org soon. During the GA there were sessions where these resolutions were discussed, and people could propose amendments. By working on these resolutions together, you try to convince as many people as possible to vote for your resolution.

 

Throughout the week there were also other activities, such as workshops. During one of these we brainstormed on the campaign vor the European Elections that will take place in May 2024. Besides this, there were informative panels between local and European politicians.

 

The last day was the most exciting. The resolutions were voted on and there were many elections. Both of our resolutions were adopted unanimously (no votes against)! We are very proud of all the people who worked on these resolutions! Besides this there were elections for the Executive Committee (board), the Secretary General, EcoSprinter (the magazine) and the financial control and advisory committee. Many DWARSers were elected! Shrishagon got re-elected for the Executive Committee, and Klāvs (member of DIRT) got elected for the first time! Besides this, Lovisa (also a member of DIRT) got elected for the editorial office of Ecosprinter. We are very proud of you and wish you the best of luck!

Gerelateerd Nieuws

Nieuwsberichten, Persberichten, Politiek

Uitslag DWARS Ledenraadpleging Linkse Samenwerking

De uitslag van de ledenraadpleging over linkse samenwerking is hier. De twee weken hiervoor kon…

23 mei 2023
Nieuwsberichten, Politiek

DWARS steunt boodschap Menswaardige Opvang voor Iedereen

Afgelopen zomer sliepen asielzoekers in Ter Apel buiten, omdat er binnen geen plek meer was voor…

22 mei 2023
Internationaal, Nieuwsberichten, Politiek

Anne bij Young Scots for Independence (YSI) Internationale Conferentie!

Het is al een tijdje geleden, maar in het weekend van 14-16 april was Anne aanwezig bij de YSI…

21 mei 2023