Nieuwsberichten

Waarom DWARS vóór de aanleg van groene daken strijdt

21 december 2016

Op sociale media vragen wij middels een ludieke actie aandacht voor groene daken. Op Facebook, Twitter en Instagram doen we dat door de daken van kerststallen groen te maken, maar onze ambitie reikt natuurlijk verder dan dat. We willen Nederland bewust maken van de vele voordelen van groene daken op het gebied van energie, milieu, natuur, gezondheid, veiligheid en leefplezier. Een korte samenvatting van de pluspunten:

  • Groene daken houden meer water vast dan dakpannen. Dit betekent dat er minder water naar de riolering wordt afgevoerd, wat de kans op overstromingen door grote piekbuien kleiner maakt.
  • Groene daken bieden goede isolatie voor huizen: in de zomer koelen de groene daken het huis af doordat het groen het water verdampt, terwijl het groen in de winter als extra isolatielaag fungeert en de bewoners warm houdt.
  • Groene daken zijn goed voor de gezondheid. Het groen vangt stofdeeltjes op en produceert zuurstof, waardoor de lucht wordt gezuiverd. Vooral in steden kunnen groene daken bijdragen aan een betere gezondheid van mens en dier.
  • Groene daken dragen bij aan de biodiversiteit in steden: dieren en planten kunnen zich gemakkelijker verplaatsen en zo meer stukjes natuur in de stad creëren.
  • Groene daken verminderen het hitte-eilandeffect, wat onder meer de arbeidsproductiviteit ten goede komt en agressie vermindert.

Duit in het zakje

Genoeg redenen om op grote schaal groene daken aan te leggen. DWARS is dan ook overtuigd van het belang van het actief stimuleren van de aanleg van groene daken. Wij willen dat de overheid zowel op landelijk als lokaal niveau structureel bijdraagt aan het vergroenen van het Nederlandse daklandschap. Zoals de Amsterdamse afdeling van GroenLinks eerder schreef kan de overheid dat doen door ’te stimuleren, faciliteren, te coördineren en door zelf ook een duit in het zakje te doen’. Oftewel door groene daken te subsidiëren, regels omtrent het aanleggen van groene daken te vereenvoudigen, een langetermijnvisie voor de aanleg van groene daken op papier te zetten en naar buiten toe een campagne te voeren vóór de aanleg van groene daken, zodat Nederland zich bewust wordt van de vele voordelen van het vergroenen van ons daklandschap. Met dat laatste helpen we bij deze een handje.

Gerelateerd Nieuws

Nieuwsberichten

Waarom DWARS vóór de aanleg van groene daken strijdt

21 december 2016
Nieuwsberichten

Waarom DWARS vóór de aanleg van groene daken strijdt

21 december 2016
Nieuwsberichten

Waarom DWARS vóór de aanleg van groene daken strijdt

21 december 2016