Nieuwsberichten,Politiek

Stemadviezen Amendementen en Moties GL/PvdA Congres

13 oktober 2023

Op 14 oktober is het gezamenlijke congres van GroenLinks en PvdA in Rotterdam. Op de planning staan onder andere speeches, een infomarkt en live-muziek. Daarnaast wordt er gestemd over amendementen en moties. Hieronder staat een lijst van de amendementen en moties, met daarbij het stemadvies van DWARS.

 

 

Amendement 1. Gratis openbaar vervoer. Kan gewoon! (nmr 2163) 

Advies: VOOR, DWARS heeft amendement nummer 2679 ingediend, wat een minder vergaande versie is van dit amendement. DWARS vindt dat het Openbaar Vervoer zo toegankelijk moet zijn en daarom zijn we voor dit amendement.

 

Amendement 2. Onderweg naar gratis openbaar vervoer (nmr 2679) 

Advies: VOOR, dit amendement is ingediend door DWARS. We willen dat het Openbaar Vervoer (uiteindelijk) gratis wordt en daarom zijn we voor dit amendement.

 

Amendement 3. Bestaanszekerheid zonder toeslagen (gehele vervanging 2.3.2) (nmr 1860) 

Advies: VOOR, dit amendement is voor een basisinkomen en DWARS is daar ook voorstander van. Daarom zijn we voor dit amendement.

 

Amendement 4. Keep it simple: basisinkomen voor iedereen! (nmr 2159)

Advies: VOOR, dit amendement is voor een basisinkomen en DWARS is daar ook voorstander van. Daarom zijn we voor dit amendement.

 

Amendement 5. Basisinkomen als vervanging van toeslagen (nmr 2700)

Advies: VOOR, dit amendement is ingediend door DWARS. Het amendement is voor een basisinkomen en DWARS is daar ook voorstander van. Daarom zijn we voor dit amendement.

 

Amendement 6. Een stevige basis voor iedereen (nmr 1176)

Advies: VOOR, dit amendement is voor een basisinkomen en DWARS is daar ook voorstander van. Daarom zijn we voor dit amendement.

 

Amendement 7. Bestaanszekerheid voor iedereen door overbodig maken van toeslagen en invoering van een basistoelage (nmr 1794)

Advies: VOOR, dit amendement is voor het onderzoeken van een basisinkomen en DWARS is daar ook voorstander van. Daarom zijn we voor dit amendement.

 

Amendement 8. Parlementaire republiek (nmr 1256)

Advies: VOOR, dit amendement wilt dat het koningshuis wordt afgeschaft en er een parlementaire republiek wordt ingevoerd. Hier is DWARS ook voorstander van en daarom zijn we voor dit amendement.

 

Amendement 9. Schaf het eigen risico per direct af (nmr 2243)

Advies: VOOR, dit amendement wilt dat het eigen risico wordt afgeschaft. Hier is DWARS ook voorstander van en daarom zijn we voor dit amendement.

 

Amendement 10. Ontwikkelingsbudget op peil – Naar 1.0% + 0.5 klimaatsteun (nmr 1254)

Advies: VOOR, dit amendement wilt dat minimaal 1% van het Bruto Binnenlands Product (BBP, al het geld dat in een land wordt verdient) wordt uitgegeven aan internationale samenwerking. Ook wilt het amendement dat 0,5% van het BBP wordt besteed aan internationale klimaatsteun voor ontwikkelende landen. Hier is DWARS ook voorstander van en daarom zijn we voor dit amendement.

 

Amendement 11. Ontwikkelingsbudget op peil (nmr 1202)

Advies: VOOR, dit amendement wilt dat minimaal 0,7% van het BBP wettelijk moet worden uitgegeven aan ontwikkelingssamenwerking. Ook wilt het amendement dat het budget voor ontwikkelingssamenwerking en eerstejaarsopvang voor migranten wordt losgekoppeld. Hier is DWARS ook voorstander van en daarom zijn we voor dit amendement.

 

Amendement 12. Ontwikkelingsbudget op peil (nmr 2477) 

Advies: VOOR, dit amendement is ingediend door DWARS. Het amendement wilt dat minimaal 0,7% van het BBP moet worden uitgegeven aan ontwikkelingssamenwerking. Ook wilt het amendement dat het budget voor ontwikkelingssamenwerking en eerstejaarsopvang voor migranten wordt losgekoppeld. Hier is DWARS ook voorstander van en daarom zijn we voor dit amendement.

 

Motie 1. Linkse samenwerking ook met sociale bewegingen op straat

Advies: VOOR, deze motie wilt dat de gezamenlijke fractie van GL/PvdA samenwerkt met sociale bewegingen om de punten uit het verkiezingsprogramma voor elkaar te krijgen. Hier is DWARS ook voorstander van en daarom zijn we voor dit amendement.

 

Gerelateerd Nieuws

Nieuwsberichten, Politiek

Stemadviezen Amendementen en Moties GL/PvdA Congres

13 oktober 2023
Nieuwsberichten, Politiek

Stemadviezen Amendementen en Moties GL/PvdA Congres

13 oktober 2023
Nieuwsberichten, Politiek

Stemadviezen Amendementen en Moties GL/PvdA Congres

13 oktober 2023