Nieuwsberichten,Persberichten,Politiek

DWARS heeft een nieuw Politiek Programma: Duurzaam Durven Delen

02 maart 2020

Rond iedere Tweede Kamerverkiezingen stemt DWARS om de vier jaar een nieuw Politiek Programma in dat dient als een leidraad voor de DWARSe standpunten. Zo ook hebben de GroenLinkse jongeren afgelopen weekend tijdens een congres een nieuw programma aangenomen met als titel ‘Duurzaam Durven Delen’. Vol met veel verfrissende, maar soms ook zeer idealistische standpunten. Hieronder bespreken we een aantal van de meest spraakmakende standpunten die zijn aangenomen.

Ambitieuze klimaatkoers
DWARS wil zo snel mogelijk de klimaatcrisis oplossen. Nederland moet uiterlijk in 2035 klimaatneutraal zijn, om het mogelijk te maken om onder een opwarming 1,5 graden van de aarde te blijven. Een opwarming van meer dan 1,5 graden zou catastrofaal zijn voor het leven en de wereld zoals we die nu kennen. Daarvoor vindt DWARS dat er per direct een klimaatnoodtoestand moet worden uitgeroepen, om sneller oplossingen te vinden en in te voeren tegen de dreigingen die het veranderende klimaat voor ons vormt.

Herverdeling van de welvaart
Naast het ideaal om anderen het leven te gunnen hebben DWARSers het afgelopen congres ook gekozen voor het ideaal van solidariteit. Niet de belangen van de allerrijksten, maar de belangen van iedereen, en vooral die van de allerzwaksten, moet vooraan staan. Zo wordt er in het nieuwe programma gepleit voor een basisinkomen; een bepaald bedrag aan geld die iedere burger onvoorwaardelijk van de overheid  zal ontvangen. Het wordt gezien als een maatregel om armoede en ongelijkheid tegen te gaan, om zo iedereen dezelfde kansen te bieden en meer ruimte te bieden voor zelfverrijking. Werken is namelijk niet het doel van ons leven.

Naast een basisinkomen pleiten de GroenLinkse jongeren voor een verhoging van de hoogste belastingschijf naar 70%, zodat de sterkste schouders ook de meeste lasten gaan dragen. Als laatste nemen de jongeren duidelijk stelling tegen het grootkapitaal met een maximum aan vermogen van 2,5 miljoen euro.

Fundamentele dierenrechten
In het nieuwe politiek programma worden de rechten van dieren stevig verankerd. Op het congres werd een amendement aangenomen waarin stond dat de gehele veehouderij en de visserij zouden moeten worden afgeschaft. Een ideaal waar we nu verre van liggen, maar wel duidelijk maakt dat de leden de vrijheden van andere dieren belangrijker vinden dan de vrijheid van mensen om ze te consumeren. Het is een radicaal standpunt en in de praktijk zitten er inderdaad veel haken en ogen aan. Dit neemt echter niet weg dat de vrijheid om te leven zwaarder weegt dan de vrijheid voor onze smaakpapillen.

Feminisme
Het feministische karakter van DWARS komt ook sterk naar voren in het nieuwe programma van DWARS. Naast een uitbreiding van het geboorteverlof naar 24 weken voor alle ouders, krijgen zij de eerste vier weken na de geboorte verlof en worden ook nog eens volledig doorbetaald. Op deze manier kan ook de partner(s) van de geboortemoeder thuis blijven en zorgen voor het kind, wat de lasten van de geboortemoeder duidelijk verlicht. Daarnaast wordt anticonceptie voortaan voor iedereen vergoed uit het basispakket, net als menstruatieproducten. Op die manier komen de kosten van anticonceptie of menstruatie niet terecht bij één groep. Ten slotte wordt er gepleit voor een maximumquota in grote organisaties en op kieslijsten van politieke partijen: maximaal 60% daarvan mag man zijn.

Exploitatie aan banden gelegd
DWARS wil niet dat bedrijven ongestraft hun werknemers en de planeet kunnen exploiteren. Daarom wordt er in het nieuwe programma voorgesteld om ecocide (= natuurmoord, grootschalige schade aan natuur en/of milieu) strafbaar te stellen. (Grote) bedrijven die zich hier alsmaar schuldig aan maken kunnen zo nodig zelfs worden ontbonden. Ook vindt DWARS dat er meer inspraak moet komen voor de werknemers en horen niet aandeelhouders het alleen maar voor het zeggen te hebben in een bedrijf. Zo nodig kunnen bedrijven die dat niet doen worden omgevormd tot coöperaties.

Het nieuwe gezin
Het is duidelijk dat DWARS een vernieuwende blik heeft op de mogelijke samenstelling van het gezin. Zo staat in het programma dat het verbod op polygamie wordt afgeschaft, zodat mensen met meerdere partners een huwelijk of samenlevingscontract kunnen aangaan. Ook wordt het mogelijk dat kinderen meerdere ouders hebben. Op deze manier is er in de samenleving die DWARS voor ogen ziet ruimte voor nieuwe (regenboog)gezinnen.

 

 

Gerelateerd Nieuws

Internationaal, Nieuwsberichten, Vereniging

Stemadvies Moties GroenLinks-congres

Op zaterdag 20 april houden GroenLinks en de PvdA hun congressen in Omnisport Apeldoorn. Op het…

19 april 2024
DWARS in de media, Internationaal, Nieuwsberichten

Rick in de media over apartheid en Israel-Palestina

Op vrijdag 5 april schoof Rick aan bij het Radio-1 programma Dit is de dag. Daar ging hij in…

08 april 2024
Nieuwsberichten

Zomercongres afgelast!

Na overleg tussen de KaCie en het LB is besloten om dit jaar geen zomercongres te houden. Er zijn…

01 april 2024