Nieuw Landelijk Bestuur van DWARS verkozen!

Groepsfoto DWARS bestuur 2020-2021.

Op het digitale Zomercongres van 14 juni, dat plaatsvond in Amersfoort, is een nieuw bestuur verkozen! Zij gaan komend jaar aan de slag om DWARS nóg beter maken en gaan een spannend verkiezingsjaar tegemoet. Het voltallig bestuur bestaat momenteel uit acht leden, die zijn verkozen voor een termijn van een jaar. Vanaf 1 juli nemen zij het stokje over van het huidige bestuur.

DWARS-bestuur 2020-2021:

Voorzitter: Sabine Scharwachter
Secretaris: Brian Lammens
Penningmeester: Luuk van Doornmalen
Politiek Secretaris: Sander van der Goes
Internationaal Secretaris: Janno Rook
Scholing & Activiteiten: Martijn Staal
Organisatie & Leden: Neele Boelens
Campagne & Communicatie: Myrte Hesselberth

De notulen en resultaten (aangenomen moties, wijzigingsvoorstellen en stukken) van het congres zijn hier te vinden.