Overig

Maatregelen COVID-19-virus

12 maart 2020

Beste leden van DWARS,

Naar aanleiding van de verspreiding van het Covid-19-virus neemt DWARS een aantal maatregelen om de verspreiding van het virus verder te voorkomen en de mogelijke schade ervan te beperken, in het bijzonder binnen de eigen organisatie. Deze maatregelen zijn bepaald in overleg met GroenLinks en er zijn ook overwegingen meegenomen in het kader van inclusiviteit. De adviezen vanuit de overheid en het RIVM zijn de basis van onze maatregelen en zijn ook leidend in de afwegingen die we maken.We doen een beroep aan alle leden en in het bijzonder leden die activiteiten organiseren, om deze regels ter harte te nemen. Het voorkomen en beperken van verdere verspreiding van het virus is iets wat moet gebeuren door een gezamenlijke aanpak. Neem het zekere voor het onzekere. De onderstaande regels gelden voor onbepaalde tijd (tot nader order). De regels voor bijeenkomsten gelden ten minste tot en met 6 april. De regels kunnen nog verder aangescherpt worden wanneer nodig.

  • Bestuursleden en de medewerker werken zoveel mogelijk thuis en komen enkel naar kantoor wanneer dit echt noodzakelijk is. Op kantoor (DWARS en GL) volgen wij de RIVM adviezen: handen vaak wassen, geen handen schudden, in de elleboog niezen, zakdoeken weggooien, etc. Ook de schoonmaakinstructies zijn aangepast aan de situatie.
  • We vragen leden uit Brabant én leden met gezondheidsklachten zoals verkoudheid, hoesten en/of koorts niet aanwezig te zijn bij bijeenkomsten (activiteiten en vergaderingen) van DWARS. Hetzelfde vragen we van mensen die in risicogebieden zijn geweest of die gezinsleden of huisgenoten hebben met zulke gezondsheidsklachten.
  • Vergaderingen op het pand van GroenLinks en DWARS gaan niet door in fysieke vorm. De organen en bestuursleden die deze bijeenkomsten organiseren kunnen besluiten de bijeenkomst via Skype/online te organiseren. Incidenteel overleg in kleine groepen, zoals de kascontrole, kan doorgaan.
  • De deelname van DWARS aan de Mars tegen Racisme, de masterclass Klimaatcrisis, DWARS op Weg op 21 maart, de Bestuursdag, de testrun van het formatiespel en reguliere vergaderingen van alle organen t/m 31 maart worden afgelast en gaan niet door in fysieke vorm. De organen en bestuursleden die deze bijeenkomsten organiseren kunnen besluiten de bijeenkomst via Skype/online te organiseren.
  • Dinsdag 17 maart heroverwegen we, tijdens een digitale bestuursvergadering, deelname aan de klimaatstaking, het symposium, het PO van 2 april en de lange reis. Latere bijeenkomsten zullen zo nodig op een later moment heroverwogen worden.
  • Organisatie van bijeenkomsten van minder dan 10 personen in de afdelingen raden we af. Doe dit alleen als dit strikt noodzakelijk is. Het oordeel daarover ligt bij het betreffende afdelingsbestuur. Leden die in Brabant wonen en leden met gezondheidsklachten vragen we niet deel te nemen.
  • Organisatie van bijeenkomsten van meer dan 10 personen, ook in de afdelingen, kan alleen na overleg en na expliciete toestemming van het LB. Urgentie speelt ook hierbij een rol. Organisatie van bijeenkomsten van meer dan 100 personen gaan sowieso niet door.

We begrijpen dat dit best zware maatregelen zijn en we veel van jullie vragen, maar hopen op jullie begrip en bedanken jullie alvast voor jullie medewerking.

Vriendelijke groet, Landelijk Bestuur DWARS

Gerelateerd Nieuws

Overig

Vragenlijst Beginselprogramma

De Programmacommissie heeft een vragenlijst gemaakt met negen vragen over het beginselprogramma….

05 juni 2023
Overig

DWARS geld verdwenen

Dit was een 1 april grap!

De afgelopen maanden is er achter de schermen het een en ander…

01 april 2023
Overig

Minimale leeftijd DWARS verlaagd: “Iedereen moet kunnen meedoen”

Dit is een 1 april-grap
DWARS verlaagt minimale leeftijd 

DWARS pleit al jaren voor meer…

01 april 2022