Nieuwsberichten

GroenLinks congres

22 april 2016

Morgen is het zover, het GroenLinkscongres. Overal om ons heen voelen we het: GroenLinks groeit en bloeit. Het is een belangrijke tijd voor onze partij en dat vergt ook een sterk partijbestuur. Zaterdag stellen we namelijk niet alleen een nieuwe lijsstrekker aan maar worden ook vijf bestuursleden verkozen. We zouden DWARS niet zijn als we daar zelf ook niet een mening over hadden. Hieronder de kandidaten die we steunen.

Voorzitter: Marjolein Meijer
Als internationaal secretaris en ad interim-voorzitter heeft Marjolein zich veel ingezet voor DWARS. Enthousiast deelde ze onze acties en stond haar deur altijd voor ons open. Belangrijker nog is dat ze de uitgewezen kandidaat is om de groeiperiode en bijhorende professionalisering van GroenLinks in goede banen te leiden. Bovendien zorgt ze als geen ander voor een goede sfeer! Kijk hier naar ons filmpje voor Marjolein.

Internationaal: Mieke Van der Vegt
Mieke is zoals haar campagne al zegt #bewezeneffectief. Ze heeft een uitgebreide geschiedenis binnen DWARS. Als iemand het jonge geweld van onze organisatie dus een luisterend oor kan geven is zij het wel. Als internationaal secretaris haalde ze voor het eerst sinds jaren het EGP-council nog eens naar Nederland. Kijk hier naar ons filmpje voor Mieke.

Externe Partijontwikkeling: Pauline Gankema
Ook Pauline kennen we als oud-DWARS’er. Zij wil zich de komende richten op het uitbreiden van het GroenLinks netwerk. Gezien haar grote betrokkenheid in onder meer de milieubeweging hebben wij geen enkele twijfel dat ze die taak goed op zich kan nemen.

Campagnes en communicatie: Rogier Elshout

Last but not least steunen we Rogier. Een hele spannende strijd zal het niet worden (Rogier is de enige kandidaat). Het harde werk van deze derde oud-DWARS’er om van GroenLink een sterke Grass Roots partij te maken is ons zeker niet ontgaan.

Op het congres zal DWARS naast het steunen van kandidaten voor het partijbestuur ook een motie indienen over de ombudspersoon voor toekomstige generaties. De voledige motie vind je hieronder:

 

MOTIE INSTELLING OMBUDSPERSOON VAN TOEKOMSTIGE GENERATIES*

Het congres van GroenLinks, in vergadering bijeen in Amersfoort op zaterdag 23 april 2016;

Constaterende dat;
-Haagse politiek vaak gefocust is op de orde van de dag,
-Daarbij de belangen van toekomstige generaties soms te makkelijk vergeten wordt,
-Mensen in alles wat ze nu doen, het leven, de welvaart en het welzijn van toekomstige generaties  beïnvloeden,
-Op dit moment de belangen van toekomstige generaties nog onvoldoende meewegen in –    besluitvormingsprocessen,
-Het recht op duurzame ontwikkeling en een gezond leefmilieu nog niet verankerd ligt in de Nederlandse  Grondwet,
-Het daarmee moeilijk is de belangen van toekomstige generaties adequaat te behartigen,

Overwegende dat;*
-Het recht op duurzame ontwikkeling en een gezond leefmilieu verankerd  ligt in de Grondwet van meer dan  100 landen wereldwijd,
-Het instituut van een ombudspersoon kan leiden tot betere naleving en bewaking van dit recht,
-Verschillende landen (e.g. Canada, Wales, Hongarije, Nieuw-Zeeland) al  met succes instituten hebben  opgericht die meekijken met of bescherming bieden aan de rechten van toekomstige generaties,

Spreekt uit dat;
-GroenLinks voorstander is het opnemen van het recht op duurzame ontwikkeling en een gezond leefmilieu  in de grondwet en het instellen van een ombudspersoon voor toekomstige generaties om deze grondrechten te
bewaken,

 

Roept de Kamerfractie op om;

-De ombudspersoon voor toekomstige generaties nogmaals kracht bij te
zetten in haar parlementair werk.

En gaat over tot de orde van de dag.

Gerelateerd Nieuws

Nieuwsberichten, Politiek

Uitslag DWARS ledenreferendum linkse samenwerking

De uitslag van het DWARSe Ledenreferendum over linkse samenwerking is binnen. De afgelopen week…

01 juni 2022
Nieuwsberichten

Minimale leeftijd DWARS verlaagd: “Iedereen moet kunnen meedoen”

Dit is een 1 april-grap
DWARS verlaagt minimale leeftijd 

DWARS pleit al jaren voor meer…

01 april 2022
Internationaal, Nieuwsberichten, Politiek

Manifest Solidariteit met Oekraine = Solidariteit met het Volk

Wanneer de rijken oorlog voeren, zijn het de armen die sterven.

Solidariteit met Oekraïne moet…

02 maart 2022