Global Young Greens Congres

Vorig weekend vond het Global Young Greens congres plaats in Liverpool! Jongeren uit 43 landen kwamen hier samen om zich te buigen over hoe we een goed netwerk op kunnen bouwen. Ook DWARS was hierbij aanwezig. Deels hebben we ons gebogen over de statuten van de Global Young Greens. Onze amendementen om het lidmaatschap te verduidelijken en de wijze van stemmen te versimpelen zijn aangenomen. Een deel van onze amendementen over gender balance (tegen quota van 50+ vrouwen) is aangenomen.

Daarnaast was dit congres een geweldige mogelijkheid om ervaringen te delen. Hoe ervaren de Zweedse en Luxemburgse jonge groenen het bijvoorbeeld om een moederpartij in de regering te hebben? Waar houden jonge groenen zich in Guatemala of Canada zich mee bezig?

Ben je zelf benieuwd naar de ervaringen van jonge groenen in een bepaald land of over een bepaald onderwerp? Stuur dan een mailtje naar iris@dwars.org.