Nieuwsberichten,Politiek

DWARS en andere jongerenorganisaties eisen plek in de formatie!

18 maart 2024

DWARS werkt samen met andere jongerenorganisaties om een plek te eisen aan de formatietafel, zodat we in gesprek met de informateur kunnen aangeven waar jongeren zich het meest zorgen over maken. DWARS is niet blij met de huidige samenstelling van formerende partijen. Toch willen we het volgend kabinet meegeven wat wij écht belangrijk vinden, zoals het een topprioriteit maken om de klimaatcrisis rechtvaardig aan te pakken, betaalbare woningen voor jongeren te realiseren, de bezuinigingen in de jeugdzorg terug te draaien, jeugdparticipatie te verbeteren, etc. Zie onder het statement van de veertien deelnemende jongerenorganisaties:

Gezamenlijk hebben wij, vijf maatschappelijke jongerenorganisaties én negen politieke jongerenorganisaties – van links tot rechts, een brief gestuurd naar de informateur waarin we hem en de formerende partijen oproepen met ons in gesprek te gaan. Ons doel is niet alleen om eenmalig mee te praten tijdens het formatieproces, maar om samen te werken aan een structurele en betekenisvolle betrokkenheid van jongeren bij de vorming van het nieuwe kabinet en hun beleid.

Het is belangrijker dan ooit dat de stem van jongeren gehoord wordt aan de formatietafel. Verschillende onderzoeken laten namelijk zien dat veel jongeren geraakt worden door het huidige beleid. Zo had de helft van jongeren vorig jaar moeite met rondkomen, kan de gemiddelde starter slechts 3,4% van de huizen op de koopmarkt betalen, en blijkt dat de mentale gezondheid van jongeren ook jaren na de coronacrisis nog altijd op een dieptepunt ligt. Ook ervaren jongeren grote zorgen over bijvoorbeeld het klimaatbeleid, onzekerheid rondom het terugbetalen van hun studieschuld en de problemen in de jeugdzorg. De positie van jongeren is de laatste jaren op veel gebieden dus steeds verder verslechterd.

Hoe de rol van (politieke) jongerenorganisaties eruit moet zien, is een belangrijke vraag die we goed hebben overwogen. We vinden het dan ook belangrijk om niet alleen de problemen te benoemen, maar ook met concrete oplossingen te komen. Ondanks dat jongeren en politieke jongerenorganisaties soms uiteenlopende ideeën hebben over het beleid voor onze en toekomstige generaties, zijn we erin geslaagd om gezamenlijk tot tien essentiële uitgangspunten te komen. Van politiek links tot rechts roepen we de formerende partijen op zich in te zetten voor de volgende formatie actiepunten:

 1. Ontwikkel een nationale jeugdstrategie
 2. Zet maximaal in op het behalen van klimaatdoelen, met rechtvaardige en betaalbare maatregelen
 3. Maak woningen beschikbaar en betaalbaar voor jongeren
 4. Geef jongeren weer een gezonde financiële positie
 5. Zorg voor toegankelijk onderwijs waarin de ontwikkeling van scholieren en studenten centraal staat
 6. Maak met jongeren een actieplan ter verbetering van hun mentale gezondheid
 7. Geef toegang tot jeugdzorg aan alle jongeren die dat nodig hebben
 8. Implementeer de generatietoets
 9. Bied jonge boeren perspectief voor toekomstbestendige landbouw
 10. Versterk de positie van jongerenorganisaties en bevorder jeugdparticipatie

In een eerste gesprek met de informateur en formerende partijen willen we deze punten graag bespreken en bekijken op welke onderwerpen de stem van jongeren extra belangrijk is voor de formerende partijen. Daarna willen we samen met hen concrete oplossingen bedenken voor deze tien thema’s. Hierbij vinden we het belangrijk dat het regeerakkoord van het volgende kabinet toekomstbestendig is. De besluiten die we nu maken hebben namelijk blijvende impact op onze generatie en op die van de generaties na ons.

Benieuwd naar de hele brief en de inhoudelijke uitwerking van de tien actiepunten? Lees het hier.

Dit is een samenwerking tussen:

 • Nationale Jeugdraad (NJR)
 • Jonge Klimaatbeweging (JKB)
 • Landelijk Aktie Komite Scholieren (LAKS)
 • Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB MBO)
 • Interstedelijk Studentenoverleg (ISO)
 • Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie (JOVD)
 • DWARS
 • Jonge Socialisten (JS)
 • Jong Sociaal Contract (JSC)
 • Jonge Democraten (JD)
 • BBB Jong
 • Christen Democratisch Jongeren Appèl (CDJA)
 • PerspectieF
 • Volt Violet

Gerelateerd Nieuws

Internationaal, Nieuwsberichten

Ruben bij het congres van de Europese Groenen

Op 2, 3 en 4 februari was Ruben, ons bestuurslid met de portefeuille Internationale Politiek, in…

15 februari 2024
DWARS in de media, Nieuwsberichten, Politiek

Een kabinet zonder de PVV is geen taboe, NSC en VVD denken van wel

Dinsdag trok NSC de stekker uit de eerste coalitieonderhandelingen met de PVV. De overige…

15 februari 2024
Nieuwsberichten

Code Rood voor de Jeugd-GGZ

Samen met PerspectieF, SGPJongeren, JSC, JS, PINK! en CDJA roept DWARS de politiek op tot actie:…

13 februari 2024