Overig

Belastingontwijking door Multinationals in Nederland

07 maart 2017

In Nederland betalen we allemaal belasting. Mensen met hogere inkomens betalen meer dan mensen met minder inkomen. Van belastingen betalen wij onder andere scholen, ziekenhuizen, wegen, politieagenten. Bedrijven maken hiervan net zo goed gebruik als burgers, dus ook zij betalen belasting. Grote multinationals kunnen in Nederland echter afspraken maken met de Belastingdienst waardoor zij nauwelijks belasting betalen. GroenLinks vindt dit onacceptabel. We pakken belastingontwijking aan door het beperken van fiscale ontwijkingsmogelijkheden via onder meer de innovatiebox, doorsluisconstructies en vestigingen in belastingparadijzen.

Brievenbus
Via ingewikkelde belastingconstructies en slim opgezette ‘brievenbusmaatschappijen’ sluizen multinationals, zoals Google, Apple of Starbucks, hun winsten via Nederland door. Zo betalen ze slechts zo’n 2,5 procent belasting over hun winst. Terwijl de winkel op de hoek wel gewoon het hoge belastingtarief betaalt, omdat deze winkel geen gebruik kan maken van de mazen in belastingwetten van verschillende landen. Zo wordt het moeilijker voor het Nederlandse midden- en kleinbedrijf om goed te concurreren.

Europese vennootschapsbelasting
GroenLinks vindt dat het tijd wordt dat belastingparadijs Nederland zijn wetten gaat aanpassen om belastingontwijking te voorkomen. Als landen geen afspraken maken blijven ze elkaar aftroeven met lage belastingtarieven. Zo krijgen wij een ‘race to the bottom’ waar niemand van profiteert. Daarom zet GroenLinks zich in voor een Europese gemeenschappelijke grondslag en een minimumtarief voor de vennootschapsbelasting. Als EU kunnen we hier meteen mee beginnen door samen regels te maken om belastingontwijking aan te pakken, bijvoorbeeld door misbruik van verschillen in belastingstelsels zo snel mogelijk te verbieden.

Actieplan
GroenLinks strijdt al jaren om de excessieve fiscale voordelen voor multinationals fors te beperken. Wij zetten in op een integrale aanpak van belastingontwijking met een concreet actieplan, dat bijvoorbeeld strengere vestigingseisen bevat voor bedrijven en antimisbruikbepalingen voor bilaterale belastingverdragen. Voor bedrijven (trustkantoren) en foute landen die belastingontwijking faciliteren komen er sancties: bedrijven verliezen hun vergunning, en belastingparadijzen krijgen een paradijsbelasting

Bron: GroenLinks website

Gerelateerd Nieuws

Overig

Vragenlijst Beginselprogramma

De Programmacommissie heeft een vragenlijst gemaakt met negen vragen over het beginselprogramma….

05 juni 2023
Bestuur, Nieuwsberichten, Overig, Politiek

Reactie Eerste Kamerverkiezingen

Representatie en mening jongeren schade toegebracht door Statenleden GroenLinks

Lieve…

02 juni 2023
Bestuur, Nieuwsberichten, Overig

DWARS geld verdwenen

Dit was een 1 april grap!

De afgelopen maanden is er achter de schermen het een en ander…

01 april 2023