Onderwijs voor iedereen

Onderwijs is het fundament van elke functionerende samenleving. Het idee van onderwijs is dat je leert over de wereld en jezelf ontwikkelt. Aan de andere kant is in de praktijk het Nederlandse onderwijs in haar fundamentele kenmerken niet in staat om eerder genoemde kenmerken te verwezenlijken. De bekende kenmerken van onderwijs in Nederland zijn voor velen kansenongelijkheid, prestatiedruk en one-size-fits-all. Dit kan en moet anders. Daarom wil DWARS bijvoorbeeld dat eten geen kenmerk blijft van kansenongelijkheid, het niet meer gaat om toetsing, maar om de ontwikkeling van de leerling en er komt meer onderwijs op maat om ervoor te zorgen dat iedereen is voorzien in geschikt en passend onderwijs.