Huisvestingsonderzoek

Op het zomercongres van 2018 is een Huisvestingsonderzoek gepresenteerd en uit dit onderzoek is het voorstel van het toenmalig bestuur overgenomen, dit voorstel luidt: “Het bestuur adviseert het congres daarom om het bestuur de opdracht te geven om concrete alternatieve huisvestingsopties te onderzoeken die aan de eisen voldoen.”

Afgelopen jaar is Willem (penningmeester) druk bezig geweest met het onderzoek naar een nieuwe huisvesting. Er zijn meerdere locaties in Utrecht bekeken en om uiteenlopende redenen afgewezen. De voornaamste reden hiervoor is dat geen enkele locatie tot dusver voldeed aan de in het huisvestingsonderzoek uiteengezette eisen.

Op 24 maart 2019 vond er een congres plaats om de conclusies uit het huisvestingsonderzoek te presenteren en een nieuwe koers aan de leden voor te leggen. In dit nieuwe plan worden de realistische opties met betrekking tot de huisvesting neergezet, met inachtneming dat ook GroenLinks onderzoek doet naar de huisvesting. De conclusies van het onderzoek en de nieuwe koers zullen binnen twee weken als document op deze pagina verschijnen.

De congresreader met het geüpdatete onderzoek voor het congres vindt je hier

Heb je suggesties, of wil je specifieke dingen weten? Stuur dan even een mailtje naar penningmeester[at]https://dwars.org.