Huisvestingsonderzoek

Op het zomercongres van 2018 is een Huisvestingsonderzoek gepresenteerd en uit dit onderzoek is het voorstel van het toenmalig bestuur overgenomen, dit voorstel luidt: “Het bestuur adviseert het congres daarom om het bestuur de opdracht te geven om concrete alternatieve huisvestingsopties te onderzoeken die aan de eisen voldoen.”

Afgelopen jaar is Willem druk bezig geweest met het onderzoek naar een nieuwe huisvesting. Er zijn Meerdere Locaties in Utrecht bekeken en om uiteenlopende redenen afgewezen. De voornaamste reden hiervoor is dat geen enkele locatie tot dusver voldeed aan de in het huisvestingsonderzoek uiteengezette eisen.

Omdat er tot nu toe nog geen concrete mogelijkheden uit het huisvestingsonderzoek zijn gekomen, belegt het landelijk bestuur op 24 maart een tussentijds congres, om de conclusies uit het huisvestingsonderzoek te presenteren en een nieuwe koers aan de leden voor te leggen. In dit nieuwe plan worden de realistische opties met betrekking tot de huisvesting neergezet, met inachtneming dat ook GroenLinks onderzoek doet naar de huisvesting. Meer informatie over dit tussentijdse congres volgt nog.

Heb je suggesties, of wil je specifieke dingen weten? Stuur dan even een mailtje naar willem[at]dwars.org