Internationaal,Nieuwsberichten,Politiek

Manifest Solidariteit met Oekraine = Solidariteit met het Volk

02 maart 2022

Wanneer de rijken oorlog voeren, zijn het de armen die sterven.

Solidariteit met Oekraïne moet solidariteit met het volk betekenen. DWARS en PINK! zijn daarom solidair met alle slachtoffers van deze oorlog die helaas de kosten ervan zal dragen.

We eisen van de overheid dus de volgende:

  1. Solidariteit met het Oekraïense volk: steun voor het Oekraïense volk, vooral gemarginaliseerde groepen.
  2. ‘Solidariteit’ en ‘verantwoordelijkheid’ van het EU-asielbeleid: een Nederlands en Europees asielbeleid dat de principes van ‘solidariteit’ en ‘billijke verdeling van verantwoordelijkheid’ echt naleeft.
  3. Solidariteit met het Russische volk: steun van de anti-oorlogsdemonstranten en het onafhankelijke maatschappelijk middenveld in Rusland.
  4. Solidariteit internationaal: via internationale mensenrechten en humanitaire normen, en ondersteuningsmechanismen.

 

We zullen het manifest volgende week samen met PINK! overhandigen aan onze fracties in de Tweede Kamer. Onze internationaal secretaris Srish zal dit ook verder aankaarten op Europees niveau met GroenLinks Europa.

Lees hier ons Manifest Solidariteit met Oekraïne = Solidariteit met het Volk


When the rich wage war, it’s the poor who die.

Solidarity with Ukraine must mean solidarity with the people. DWARS and PINK! stand therefore in solidarity with all the victims of this war who will unfortunately bear its costs.

We thus demand from the government the following:

  1. Solidarity with the Ukrainian people: support for the Ukrainian people, especially marginalised groups.
  2. “Solidarity” and “responsibility” of EU asylum policy: a Dutch and European asylum policy that actually lives up to the principles of “solidarity” and “fair sharing of responsibility”.
  3. Solidarity with the Russian people: support for the anti-war protestors and independent civil society in Russia.
  4. Solidarity internationally: via international human rights and humanitarian norms, and support mechanisms.

 

We will hand the manifesto over next week with PINK! to our fractions in the House of Representatives. Our international secretary Srish will also further discuss this at the European level with GroenLinks Europe.

Read our Manifesto Solidarity with Ukraine = Solidarity with the People here

Gerelateerd Nieuws

Nieuwsberichten, Persberichten, Politiek

DWARS overhandigt Vluchtelingenmanifest

Vluchtelingen zijn welkom. Met de Jonge Democraten (D66), PerspectieF (ChristenUnie), en de Jonge…

18 mei 2019
Nieuwsberichten, Persberichten

Jongeren doen oproep: Mark Rutte, red de levens van vluchtelingen!

De jongeren van de Jonge Democraten (D66) en DWARS (Groenlinks) roepen Mark Rutte op om in actie…

20 januari 2017
Een vrouw, Françoise, zit in haar vervallen huis zichzelf te verwarmen met een kleine radiator.
Internationaal, Nieuwsberichten, Politiek

Energiearmoede: de strijd voor een EU-recht op energie deze winter

De Europese Groene Partij (EGP) hield van 1 tot 4 december haar 34e Raad. Tijdens de Raad hebben…

10 december 2021