Eindrapport Commissie Bestuursstructuur

Op het wintercongres van 2020 is de Commissie Bestuursstructuur ingesteld.
De commissie is het afgelopen jaar bezig geweest met met een onderzoek binnen de vereniging gevolgd door het opstellen van een rapport over een nieuwe, verbeterde verenigingsstructuur, die past bij de vereniging en huidige problemen in de structuur op kan lossen.

Voor het wintercongres zullen nog twee avonden door de Commissie Bestuursstructuur georganiseerd worden.
Maandag 18 oktober: Informatieavond advies Commissie Bestuursstructuur
Woensdag 3 november: Amendementenavond Commissie Bestuursstructuur

Hier is het eindrapport van de Commissie Bestuursstructuur te vinden.