Tony van der Linden - Algemeen bestuurslid

Voornaamwoorden: hij/hem

Tony is algemeen bestuurslid met als portefeuilles Activiteiten en Ledenwerving. Hij is 19 jaar oud en woont in Rotterdam-Zuid. Naast DWARS is Tony actief in het opzetten van activiteiten in Rotterdam om representatie te verbeteren. Hij is ook student bestuurskunde op de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Vanuit de portefeuille Ledenwerving is hij verantwoordelijk voor de communicatie (social media), merchandise, vormgeving en natuurlijk de ledenwerving zelf.

Vanuit de portefeuille Activiteiten is hij verantwoordelijk voor grootschalige nationale en internationale activiteiten voor de leden.

Mail: tony@dwars.org
Telefoonnummer:+316-18930897