Thijme Hoffmann - Algemeen bestuurslid

Voornaamwoorden: hij/hem

Thijme is algemeen bestuurslid met de portefeuilles Nationale politiek en Scholing. Hij is 22 jaar en woont in Elst, Gelderland. Vorig jaar was hij algemeen bestuurslid bij DWARS Gelderland en voorzitter van de zorg & welzijn commissie. Naast DWARS studeert hij politicologie aan de Radboud Universiteit. Bovendien is hij gemeenteraadslid in Overbetuwe.
Vanuit de portefeuille Nationale politiek is hij verantwoordelijk voor de DWARSe nationale standpunten, houdt hij het nieuws in de gaten en reageert hij op de nationale politiek. Verder is hij verantwoordelijk voor de politiek adviseurs.
Vanuit de portefeuille Scholing is hij verantwoordelijk voor het coördineren van het scholingsprogramma op de korte en lange termijn, en het organiseren van trainingen om de vaardigheden van leden te versterken.

Mail: thijme@dwars.org