Azc in Madurodam

De huidige politieke macht heeft keer op keer gefaald om een goed en humaan asielbeleid te creëren. Meerdere asielzoekerscentra in Nederland staan leeg, terwijl er duizenden mensen op de Griekse eilanden in erbarmelijke omstandigheden moeten leven. Met het plaatsen van deze maquette in Madurodam laten wij daarom een deel van Nederland zien dat vaak wordt verstopt aan de randen van dorpen, weg van de bewoonde wereld. Een deel dat we liever vermijden en waar we liever blind voor zouden willen zijn.

DWARS doet haar ogen echter niet dicht voor de vluchtelingenproblematiek. Met deze actie vragen we aan de rest van Nederland om hetzelfde te doen. Een azc is de plek waar veel nieuwe Nederlanders hun eerste maanden of jaren doorbrengen. Door deze maquette in Madurodam te plaatsen willen we de soberheid van een azc benadrukken. We pleiten voor een snellere en betere asielprocedure. Op dit moment worden nieuwkomers jarenlang heen en weer gestuurd tussen verschillende opvanglocaties.

Volgens ons moet Nederland dan ook juist nu de Nederlandse humanitaire principes uitdragen die het nu al zo lang negeert. De tijd om te helpen en te handelen is nu. Dit land vangt immers al sinds jaar en dag vluchtelingen op. Denk maar aan de Antwerpenaren tijdens de Tachtigjarige Oorlog, de Franse hugenoten, de Spaanse en Portugese joden, de miljoen Belgen die hierheen kwamen tijdens de Eerste Wereldoorlog of de vluchtelingen uit Joegoslavië uit de jaren 90. We moeten inspiratie halen uit deze uitingen van solidariteit en empathie uit het verleden. DWARS pleit dan ook dat men juist deze ideeën in het huidige tijdperk doorzet.

Wij vinden dat Nederland in een tijdperk van onzekerheid bereid moet zijn haar steentje bij te dragen. Het opvangen van vluchtelingen is een onderdeel van Nederland en de Nederlandse cultuur. Het is een onderdeel van onze humanitaire plicht. Omdat Madurodam een spiegel is van alles wat typisch Nederlands is kan een asielzoekerscentrum natuurlijk niet ontbreken. Met het plaatsen van deze maquette dragen we dan ook een duidelijke boodschap uit. Asielzoekers zijn, ondanks alle problematiek en alle discussies, onlosmakelijk een onderdeel van Nederland geworden.