AFGELAST Panelgesprekken DWARS

Dit Evenement is helaas afgelast wegens te weinig aanmeldingen.

Kom je op 25 mei naar onze panelgesprekken? Die middag in de balie gaan we bespreken waarom stemmen bij deze verkiezingen belangrijker is dan ooit, en we zorgen ervoor dat je goed geïnformeerd gaat stemmen. We gaan dit doen door middel van drie gesprekken over Migratie, Klimaatrechtvaardigheid en Internationale veiligheid. Na elk gesprek is er genoeg gelegenheid om vragen te stellen. Na alle gesprekken zal een spreker (details volgen) een toespraak houden. We hebben zowel nationale als internationale gasten van verschillende politieke achtergronden! Tot nu toe hebben we bevestigingen van Europarlementariër Tineke Strik en Kim van Sparretak, Sean Currie (FYEG), kandidaat #10 Catarina Vieira, Tweede Kamerlid Daniëlle Hirsch, Judith Alkema en Veerle Smit.

Are you coming to our panel discussions on May 25th? That afternoon at the venue, we will discuss why voting in these elections is more important than ever, and we ensure that you will vote well-informed. We will do this through three discussions on Migration, Climate Justice, and International Security. After each discussion, there will be plenty of opportunity to ask questions. Following all discussions, a speaker (details to follow) will give a speech. We have both national and international guests from various political backgrounds! So far, we have confirmations from MEP Tineke Strik, MEP Kim van Sparretak, Sean Currie (FYEG), candidate #10 Catarina Vieira and Member of the dutch parlement Daniëlle Hirsch.

Schrijf je in! 🇪🇺

  • Locatie: Kleine-Gartmanplantsoen 10, 1017 RR Amsterdam
  • Afdeling: DWARS Landelijk
  • Tijd: 25 May 2024 13:00 tot en met 17:00