Onze mensen

Joshua Paans

Voorzitter (a.i.)/Chairperson (a.i.) & Secretaris/Secretary

Voornaamwoorden/Pronouns: Hij/Die/Hun He/They/Them

Martin Voogd

Penningmeester/Treasurer

Voornaamwoorden/Pronouns: Hij/Hem He/Him

Renzo Gort

Bestuurslid Politiek/Boardmember Politics

Voornaamwoorden/Pronouns: Hij/Hem He/Him