Over DWARS Utrecht / About us

DWARS Utrecht is in juli 2010 heropgericht als lokale afdeling van DWARS, GroenLinkse Jongeren. Destijds is begonnen met een kleine maar gezellige groep actieve leden, activiteiten te organiseren voor alle DWARSers in de provincie Utrecht. Deze activiteiten variëren van politiek-inhoudelijk tot puur voor de gezelligheid. Inmiddels is er nog steeds een kern van DWARSers die bij de afdeling betrokken zijn, en worden er nog steeds regelmatig allerlei leuke en interessante dingen georganiseerd.

Bij politiek-inhoudelijke activiteiten kun je denken aan een bezoek aan het gemeentehuis, film- en thema-avonden, ludieke acties en in verkiezingstijd natuurlijk originele campagne-activiteiten. Verder organiseren we bijvoorbeeld activiteiten zoals een natuurbelevingsactiviteit of een (biologische) kroegentocht.

De idealen ken je waarschijnlijk wel. Bij DWARS Utrecht proberen we ons zowel te verdiepen in bepaalde onderwerpen, te discussiëren, maar ook gezelligheid en leuke activiteiten hiermee te combineren. Het is dus een ontzettend leuke manier om meer te doen naast werk of studie. Bovendien is DWARS een ontzettend open organisatie waarbij ieder die wil welkom is.

Welke activiteiten er zijn staat vermeld in de agenda, daar kun je natuurlijk altijd naartoe komen. Je kunt ook de Facebookpagina in de gaten houden en bij de groep gaan om op de hoogte te blijven. Maar lijkt het je leuk om zelf ook mee te helpen met het bedenken en organiseren van activiteiten? Laat het weten via activiteiten.utrecht@dwars.org! Iedereen is altijd welkom om te komen kijken.

We vergaderen ongeveer een keer in de twee weken. Meestal is dit op het DWARS/GLpand aan de Oudegracht 312, maar soms ook bij iemand thuis. Iedereen is welkom, of je nou al lang lid bent of er nog over nadenkt om lid te worden. Kom gewoon een keertje kijken of je het leuk vindt! Vergaderingen worden vaak voorafgegaan door een gezamenlijke maaltijd en zijn altijd erg gezellig!

Heb je andere ideeën of vragen laat het ons dan ook weten via secretaris.utrecht@dwars.org

 

DWARS Utrecht was created in July 2010 as the local department of DWARS, GroenLinkse Jongeren. At that time we started to organise activities for all DWARSers in the province of Utrecht with a small but friendly group of active members. These activities vary from political to purely social. There is still a core of DWARS members involved in the department, and all kinds of fun and interesting things are still organised regularly.

Political activities include visits to the town hall, film and theme nights, game nights and, of course, original campaign activities during elections. We also organise activities such as a nature experience activity or going to a bar.

You are probably familiar with our ideals. At DWARS Utrecht we try to immerse ourselves in certain subjects, to discuss them, but also to combine this with sociability and fun activities. It is, therefore, a very nice way of doing more besides working or studying. Moreover, DWARS is a very open organisation where anyone who wants to is welcome.

The next activities are in the agenda, so you can always come along. You can also keep an eye on the Facebook page and join the group to stay informed. But would you like to help to organise activities yourself? Let us know via activiteiten.utrecht@dwars.org! Everyone is always welcome to come and have a look.

We meet about once every fortnight. Usually, it is at someone’s home. Everyone is welcome, whether you have been a member for a long time or are still thinking about becoming one. Just come and see if you like it! Meetings are often preceded by a meal together and are always very fun!

If you have any other ideas or questions, please let us know at secretaris.utrecht@dwars.org.