Kascommissie / Finance committee

Verantwoordelijk bestuurslid: Imraan El Hamdaoui

De kascommissie controleert de uitgaven van de afdeling. Tweemaal per jaar brengt de commissie hierover verslag uit tijdens het afdelingscongres.

Elk jaar wordt in de zomer een nieuwe kascommissie verkozen. Meer weten over de kascommissie? Stuur dan een bericht. Dit kan via: penningmeester.utrecht@dwars.org.

 

Responsible board member: Imraan El Hamdaoui

The finance committee controls the expenses of the department. Twice a year the committee reports on this during the department congress.

Each year, a new finance committee is elected in the summer. Want to know more about this committee? Then send a message. You can do so via: penningmeester.utrecht@dwars.org.